Chodzenie po drodze dla rowerów

Równie dobrze pieszy mógłby wejść na jezdnię. Zagrożenie wypadkiem jakie niesie ze sobą tego rodzaju zachowanie jest podobne. Piesi jednak notorycznie nie zauważają powodowanego przez nich niebezpieczeństwa i notorycznie łamią przepisy poprzez niespodziewane wtargnięcie na drogę dla rowerów, czasami wprost pod koła nadjeżdżającego rowerzysty.

Droga dla rowerów – drogę lub część drogi niebędącą jezdnią, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczoną do ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch i ruchu pieszych, w przypadkach przewidzianych w ustawie

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Tymczasem, sprawa powinna wydawać się oczywista. Droga dla rowerów z reguły konstrukcyjnie różni się od chodnika i jest oznakowana przy wjeździe znakiem C-13 „droga dla rowerów”, a gdyby go ktoś nie zauważył, znakami poziomymi P-23 „rower”. Łatwo domyślić się, że powinni znajdować się na niej wyłącznie cykliści.

Rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy piesi mają prawo wejść na drogę dla rowerów. Dzieje się tak wówczas, gdy nie istnieje dla nich chodnik. Powinni jednak w takim wypadku ustąpić na drodze pierwszeństwa nadjeżdżającym rowerzystom.

Piesi, którzy pomimo faktu, że istnieje dla nich chodnik, korzystają z drogi dla rowerów mogą liczyć się z mandatem w wysokości 50 zł.

Aby uzyskać pełne informacje prawne dotyczące wykroczenia, zapraszamy do kontynuowania lektury.


Wykroczenie

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 11. Ust. 4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 50 zł

Punkty karne

brak

Kod

brak

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Znak B-41 zakaz ruchu pieszych
Znak C-16 droga dla pieszych
Parkowanie na chodniku z dala od krawędzi jezdni
Warunki zatrzymania i postoju na chodniku
Puszczanie psa luzem w lesie

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o Punktyartykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz