Warunki zatrzymania i postoju na chodniku

Chodnik jest przeznaczony do ruchu pieszych. Istnieje jednak możliwość zaparkowania na nim samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t.

Dopuszczalna masa całkowita – największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Wymagane jest spełnienie określonych warunków. Pierwszym z nich jest brak na wybranym odcinku drogi znaków zakazu w postaci znaku B-35 „zakaz postoju” lub B-36 „zakaz zatrzymywania się”; ewentualnie, zakaz postoju lub zatrzymywania się z tabliczką: „Nie dotyczy chodnika”.

Kolejnym (2), pozostawienie pieszym miejsca na swobodne i bezpieczne przejście chodnikiem. Prawo o ruchu drogowym definiuje tutaj minimalną szerokość pozostawionego dla pieszych chodnika na 1,5 metra.

Pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i nie wykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające ruch, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Kolejnym warunkiem (3) jest zapewnienie pojazdom poruszającym się po jezdni swobodnego przejazdu i nie tamowanie ruchu w przypadku parkowania na chodniku tylko przednimi kołami pojazdu lub kołami jednego boku.


Wykroczenie

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 47. Ust. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

H04

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Linki

Parkowanie na chodniku bez pozostawienia przejścia pieszym
Parkowanie na chodniku z dala od krawędzi jezdni
Parkowanie samochodem ciężarowym na terenie zabudowanym
Zakaz zatrzymania na chodniku pojazdów powyżej 2,5T DMC
Znak B-36 zakaz zatrzymywania się
Znak B-35 zakaz postoju

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi:

Komentarze

5 odpowiedzi na „Warunki zatrzymania i postoju na chodniku”

  1. […] Warunki zatrzymania i postoju na chodniku […]

  2. […] Drugie wykroczenie, polegające na niezastosowaniu się do zakazu zatrzymania lub postoju na chodniku pojazdów powyżej 2,5T DMC zostało zawarte w przepisach dotyczących zatrzymania i postoju na chodniku, tj. w art. 47 Prawa o Ruchu Drogowym. Wymagania dopuszczające tego rodzaju parkowanie zostały opisane tutaj. […]

  3. […] Warunki zatrzymania i postoju na chodniku […]

  4. […] Warunki zatrzymania i postoju na chodniku […]

  5. […] Warunki zatrzymania i postoju na chodniku […]

Pozostaw komentarz