Żebranie

Ludzie żebrzą z różnych powodów, takich jak bezrobocie, niskie dochody, brak dostępu do opieki zdrowotnej i dofinansowania do czynszu, uzależnienie od narkotyków lub alkoholu, a także traumy związane z przeszłością. Często jest to skutek kombinacji kilku czynników, które prowadzą do trudnej sytuacji życiowej.

Istnieje wiele sposobów żebrania, ale niektóre z nich to:

 • Prośba o pieniądze lub jedzenie bezpośrednio od przechodniów
 • Sprzedawanie przedmiotów lub usług za symboliczną cenę
 • Udawanie kalectwa lub ułomności umysłowej
 • Zbieranie datków w specjalnie przeznaczonych na to pojemnikach
 • Żebractwo w internecie, na przykład poprzez portale społecznościowe lub platformy crowdfundingowe
 • Żebranie przez grupy ludzi, np. rodziny z dziećmi
 • Wróżenie i przepowiadanie przyszłości

Wśród żebraków wiele jest również osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu, które wymuszają drobne pieniądze przed różnymi sklepami. Zdarza się, że osoby żebrzące próbują zdobyć pieniądze od kierowców i pasażerów stojących na światłach samochodów. Osoby te często wykorzystują swoją sytuację życiową, by zmusić ludzi do przekazywania im pieniędzy. Wymuszanie pieniędzy jest nielegalne i jest traktowane jako wykroczenie. Wiele miast ma programy pomocowe dla osób bezdomnych i osób z problemami z alkoholem, aby pomóc im poradzić sobie z ich sytuacją, zamiast polegać na żebractwie.

Istnieją jednak różne programy pomocowe, których celem jest pomaganie osobom ubogim, aby nie musiały żebrać. Mogą one obejmować różne formy pomocy, takie jak:

 • Darmowe posiłki i schronienie dla osób bezdomnych
 • Pomoc w znalezieniu pracy lub szkolenie zawodowe
 • Pomoc finansowa na rzecz opłat za mieszkanie, jak również na rzecz opłat za opiekę medyczną i leki
 • Dostęp do usług opieki zdrowotnej i psychologicznej
 • Programy zapobiegania bezdomności, które pomagają osobom zagrożonym utratą mieszkania
 • Programy pomocy dla osób z problemami z alkoholem lub narkotykami

Te programy pomocowe są finansowane przez rządy i organizacje pozarządowe, a dostępność i dostępność różni się w zależności od lokalizacji.

W programach pomocowych mogą być różne wymagania dotyczące udziału, ale wiele z nich ma jako warunek zerwanie z nałogiem lub przynajmniej próbę leczenia z problemów z alkoholem lub narkotykami. W przypadku programów pomocowych finansowanych przez rząd, wymagane jest przestrzeganie określonych zasad i warunków, a nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować utratą pomocy. Osoby, które nie chcą przestrzegać tych warunków, mogą nie być w stanie skorzystać z tych programów i wciąż polegać na żebractwie lub innych formach przestępczości, żeby zdobyć środki do życia.

W Polsce żebranie jest regulowane przez kodeks wykroczeń i niektóre formy żebrania mogą być traktowane jako wykroczenie. Na przykład, żebranie w sposób natarczywy, niebezpieczny dla innych lub utrudniający korzystanie z budynku lub miejsca publicznego, może skutkować nałożeniem mandatu. Również żebranie w miejscach turystycznych, czy przed budynkami publicznymi takie jak szpitale, szkoły, czy urzędy. Wykroczeniem jest również żebranie bez faktycznie istniejącego finansowego powodu finansowego, tj. posiadając stały dochód.

Formy żebrania, które mogą być traktowane jako wykroczenie i ukarane mandatem w Polsce, mogą obejmować:

 • Żebranie w sposób natarczywy – na przykład poprzez próby dotykania ludzi lub blokowanie ich drogi.
 • Żebranie w miejscach, w których jest to zabronione – na przykład przed budynkami publicznymi, w pobliżu szkół lub szpitali, na przystankach komunikacji miejskiej, itp.
 • Żebranie w sposób niebezpieczny – na przykład poprzez przemieszczanie się między stojącymi na światłach samochodami, lub wykorzystywanie dzieci do żebrania.
 • Żebranie w miejscach turystycznych – na przykład przy zabytkach, atrakcjach turystycznych, itp.
 • Żebranie w sposób utrudniający korzystanie z budynku lub miejsca publicznego.
 • Żebranie w sposób hałaśliwy – na przykład przez krzyczenie, grając na instrumencie, itp.
 • Żebranie w sposób dewastujący infrastrukturę miejską – na przykład poprzez malowanie graffiti na budynkach, itp.
 • Żebranie w sposób, który jest nieetyczny, niehumanitarny lub nieetyczny – na przykład poprzez wykorzystywanie dzieci do żebrania, lub próby wyłudzenia pieniędzy.

Granie na gitarze w miejscu publicznym i zbieranie datków za to nie jest formalnie uznawane za żebranie, chyba że działanie to jest wykonywane w sposób nieetyczny, np. przeszkadzanie innym ludziom lub nachalne proszenie o pieniądze. W przypadku gry na gitarze i zbieranie datków ważne jest, aby zachować kulturę i szacunek dla innych ludzi oraz przestrzegać przepisów dotyczących zgromadzeń i poziomu hałasu.

Mandat za żebranie może być nałożony przez Policję, Straż Miejską lub inne kontrolujące służby, jeśli zostanie stwierdzone, że ktoś łamie istniejące przepisy. Jeśli ktoś chce być świadkiem w sprawie dotyczącej żebrania i widział naocznie fakt natarczywego żebrania, to może zgłosić to do Policji lub Straży Miejskiej, które mogą przeprowadzić dochodzenie i jeśli znajdą dowody, przedstawić sprawę sądowi. W takim przypadku, świadek będzie mógł zeznawać przed sądem jako świadek. Warto pamiętać, że wymagane jest przedstawienie dowodów, które potwierdzają, że żebranie miało miejsce, a także, że żebranie było nielegalne.

Warto pamiętać, że pomoc dla osób bezdomnych i ubogich jest dostępna, a żebranie jest jednym z objawów biedy i niedostatku. W Polsce istnieją różne programy pomocowe, które mają na celu pomaganie tym osobom, takie jak przychodnie dla bezdomnych, schroniska, centra pomocy, czy programy zatrudnienia i mieszkaniowe.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do zakazu żebrania w miejscu publicznym posiadając środki do egzystencji.

Kwalifikacja prawna

Kodeks wykroczeń – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.

Art. 58. § 1. Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańczy, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

Wysokość mandatu

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 20 zł do 500 zł

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Nieudostępnienie swoich dokumentów tożsamości funkcjonariuszowi
Niszczenie plakatów
Przyczepa kempingowa na miejscu parkingowym
Warunki zatrzymania i postoju na chodniku
Parkowanie na przystanku autobusowym

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

2 odpowiedzi na „Żebranie”

Pozostaw komentarz