Przyczepa kempingowa na miejscu parkingowym

Niestety, pozostawienie przyczepy kempingowej na miejscach parkingowych oznaczonych znakiem drogowym informacyjnym D-18 „parking” jest zabronione. Miejsca te zarezerwowane są dla „pojazdów” – środków transportu, którymi możemy poruszać się po drodze.

Pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Owszem, w przyczepie kempingowej mogą przebywać osoby, ale wyłącznie podczas jej postoju na kempingu. Szaleństwem, byłoby przewożenie w niej pasażerów, gdyż nie jest ona do tego przystosowana.

Przyczepa – pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Przyczepa (także kempingowa) jest pojazdem, który może być jedynie dołączony do innego pojazdu. Tworzy z nim wtedy „zespół pojazdów” poruszających się po drodze jako całość.

Zespół pojazdów – pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

A więc, na miejscach parkingowych, które są oznaczone znakiem D-18 przebywać mogą wyłącznie pojazdy (samochody) lub zespoły pojazdów (samochody z dołączoną przyczepą). Samodzielnie, przyczepa pozostawać na takim miejscu nie może. Stanowi to wykroczenie i jest karane stuzłotowym mandatem. Czy może ona być z miejsca parkingowego odholowana przez straż miejską lub policję? Jeżeli nie stanowi ona zagrożenia dla innych uczestników ruchu, lub ruchu w jakiś sposób nie utrudnia, to nie.


Wykroczenie

Naruszenie postanowień wynikających ze znaku D-18 „Parking”

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 52. Ust. 1. Znak D-18 „parking” oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

C15

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Warunki zatrzymania i postoju na chodniku
Wjeżdżanie na skrzyżowanie bez możliwości kontynuowania jazdy za skrzyżowaniem
Utrudnianie dostępu i wyjazdu innego pojazdu
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym
Zakaz postoju – podsumowanie

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

3 odpowiedzi na „Przyczepa kempingowa na miejscu parkingowym”

  1. […] Przyczepa kempingowa na miejscu parkingowym […]

  2. […] Przyczepa kempingowa na miejscu parkingowym […]

  3. […] Przyczepa kempingowa na miejscu parkingowym […]

Pozostaw komentarz