Zakaz postoju – podsumowanie

Art. 49. Ust. 2. ustawy Prawo o ruchu drogowym reguluje sprawy związane z postojem pojazdów na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i strefach ruchu.

Postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Poszczególne kwestie zostały poruszone w artykułach, do których linki znajdują się poniżej. Obszarów związanych z zakazem postoju istnieje pięć. Odrębne zagadnienie stanowi znak drogowy B-35 „zakaz postoju”.

Podkreślić należy, że postojem nie jest unieruchomienie pojazdu wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz awaria pojazdu.

Podsumowując, zabrania się postoju:

1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;

Utrudnianie wjazdu lub wyjazdu

2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;

Utrudnianie dostępu i wyjazdu innego pojazdu

3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;

Zakaz postoju przed i za przejazdem kolejowym

4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;

Postój w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym

5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

Parkowanie samochodem ciężarowym na terenie zabudowanym

Wszystkie ww. wykroczenia zagrożone są karą finansową w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł, za wyjątkiem naruszenia zakazu postoju na obszarze zabudowanym przez duże pojazdy ciężarowe – mandat od 200 zł do 300 zł, oraz 1 punktem karnym. We wszystkich wypadkach kod MRD, to H04.


Zobacz także

Znak B-35 zakaz postoju
Jakie są opłaty za odholowanie pojazdów i kto je ustala
Naklejka kraju niezgodna krajem rejestracji pojazdu
Uniemożliwienie autobusowi włączenia się do ruchu
Nieustąpienie pieszemu na drodze dla pieszych i rowerów

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

2 odpowiedzi na „Zakaz postoju – podsumowanie”

  1. […] Zakaz postoju – podsumowanie […]

  2. […] Zakaz postoju – podsumowanie […]

Pozostaw komentarz