Postój w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym

Jednym z obowiązków kierujących pojazdami chcących zaparkować w strefie zamieszkania oznaczonej znakami drogowymi pionowymi D-40 „strefa zamieszkania” i D-41 „koniec strefy zamieszkania” jest pozostawienie samochodu w miejscu do tego wyznaczonym (przeznaczonym do parkowania pojazdów). Miejsce takie może być oznaczone, np. znakami drogowymi poziomymi P-18 „stanowisko postojowe” i dodatkowo znakiem informacyjnymi D-18 „parking” wskazującym początek strefy parkowania i znakiem D-18 z tabliczką T-3a wskazującą koniec miejsca przeznaczonego na postój pojazdów. Jest to działanie rozmyślne właściciela lub zarządcy drogi mające na celu zapobieżenie bałaganowi, który mógłby zapanować na drodze wynikającym z pozostawienia samochodów mieszkańców w miejscach przypadkowych i utrudniających komunikację, zwłaszcza pieszą na obszarze strefy zamieszkania. Kierowcy pozostawiający swoje pojazdy poza miejscem wyznaczonym na czas dłuższy niż 1 minuta popełniają wykroczenie i mogą zostać ukarani mandatem karnym w wysokości 100 zł i 1 punktem karnym. Warto zaznaczyć, że niezbędne jest, aby każda droga wjazdowa prowadząca do strefy zamieszkania oznaczona była znakami D-40 i D-41. W wypadku, kiedy wymóg ten nie jest spełniony, strefa zamieszkania nie spełnia wymogów formalnych, a kierowca wjeżdżający do strefy drogą nieoznakowaną (nieświadomy, że znajduje się w strefie zamieszkania) nie może być pociągnięty do odpowiedzialności.

Postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Wykroczenie

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 49. Ust. 2. Pkt 4. Zabrania się postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

H 28

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Strefa zamieszkania
Czy można przewozić rower w autobusie w Warszawie
Obowiązek sprzątania kupy po swoim psie
Prawidłowo oznakowane przejście dla pieszych
Samowolne umieszczanie znaków

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi:

Komentarze

6 odpowiedzi na „Postój w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym”

  1. […] Postój w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym […]

  2. […] Postój w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym […]

  3. […] Postój w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym […]

  4. […] Postój w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym […]

  5. […] Postój w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym […]

  6. […] Postój w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym […]

Pozostaw komentarz