Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania

Rozdział 2 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym reguluje przepisy dotyczące poruszania się pieszych po drodze. I tak:

 • pieszy jest zobowiązany korzystać z chodnika, a w razie jego braku z jezdni pod warunkiem ustępowania pierwszeństwa pojazdowi (Art. 11. Ust. 1)
 • pieszy idąc po jezdni obowiązany jest iść lewą stroną (Art. 11. Ust. 2)
 • piesi idący jezdnią powinni poruszać się jeden za drugim (Art. 11. Ust. 3)
 • pieszy może korzystać z drogi dla rowerów jeżeli nie ma chodnika, ale musi ustąpić pierwszeństwa osobie na rowerze / UWR / UTO / hulajnodze elektrycznej (Art. 11. Ust. 4)
 • pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany używać elementy odblaskowe (Art. 11. Ust. 4a)

Ale sytuacja zmienia się diametralnie w przypadku strefy zamieszkania, która ustanawiana jest na drogach publicznych lub innych drogach i stanowi specjalny obszar służący ludziom tam zamieszkującym, wypoczywającym, uczęszczającym do szkół, robiącym zakupy.

Strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Ustęp 5, ostatni ustęp artykułu 11 ustawy PoRD, postanawia, że wszystkie wcześniej wymienione obowiązki pieszego (od ust. 1 do 4a) odnoszące się do poruszania się po drodze nie maja zastosowania w strefie zamieszkania. Tak więc, poprzez inwersję ww. punktów otrzymujemy, co następuje:

 • pieszy nie jest zobowiązany do korzystania z chodników nawet jeżeli one istnieją, a idąc po jezdni nie jest zobowiązany do ustępowania pierwszeństwa pojazdowi
 • może korzystać z całej szerokości drogi
 • piesi mogą poruszać się obok siebie
 • mają pierwszeństwo przed osobami poruszającymi się na rowerach / UWR / UTO / hulajnogach elektrycznych
 • nie muszą korzystać z elementów odblaskowych

Jednym słowem piesi są uprzywilejowani ponad innymi uczestnikami ruchu, którzy muszą ustąpić im pierwszeństwa. A, strefa zamieszkania stworzona została mając na uwadze ich bezpieczeństwo.

Ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Ponieważ znowelizowana niedawno ustawa Prawo o Ruchu Drogowym szczególny nacisk kładzie na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, m. in. pieszych, drastycznie wzrosły też kary dla kierowców naruszających ich prawa na drodze. I, jest to ze wszech miar słuszne podejście. Kierowcy muszą nauczyć się chronić pieszych pamiętając, że w zetknięciu z autem są oni niezwykle narażeni na wszelkiego rodzaju obrażenia, a nawet śmierć.


Wykroczenie

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 11. Ust. 5. Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem oraz osobą poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 86b. § 1. Pkt. 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, prowadząc pojazd mechaniczny wbrew obowiązkowi nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 1500 zł. Kwota mandatu wzrośnie do 3000 zł jeżeli wykroczenie zostanie popełnione w warunkach recydywy.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

8 punktów karnych

Kod

B 10

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Strefa zamieszkania
Postój w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym
Nieustąpienie pierwszeństwa przy wyjeździe ze strefy zamieszkania
Jazda rowerem bez światełek
Czy można jeździć rowerem po alejkach w parku?

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania”

 1. […] Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania […]

Pozostaw komentarz