Strefa zamieszkania

Niewiele osób zwraca uwagę na ten charakterystyczny znak drogowy a ci, którzy to już zrobią nie zdają sobie sprawy, co on de facto oznacza i jakie obowiązki nakłada na kierowców. Strefa zamieszkania jest znaczona znakiem D-40 „strefa zamieszkania” oraz D-41 „koniec strefy zamieszkania”.

Strefę zamieszkania najczęściej wyznacza się w obrębie większych (lub mniejszych) osiedli mieszkaniowych, które charakteryzują się dużą intensywnością ruchu pieszych oraz gdzie szczególny nacisk jest położony na ich bezpieczeństwo.

Strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na których obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wszystkie wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Co wynika z powyższej definicji, strefa zamieszkania jest „obszarem zamkniętym” – ograniczonym wyznaczającymi ją znakami drogowymi D-40 i D-41 w obrębie którego mają zastosowanie specyficzne przepisy ruchu drogowego. Wszystkie drogi prowadzące do strefy muszą być oznakowane przy wjeździe znakiem D-40, a przy wyjeździe znakiem D-41. Jeżeli istnieje sytuacja, że brakuje któregokolwiek ze znaku (D-40 lub D-41) przy wjeździe / wyjeździe prowadzącym do lub ze strefy zamieszkania, oznacza to, iż strefa jest nieprawidłowo oznakowana i nie spełnia wymogów prawnych.

Znak drogowy D-40 „strefa zamieszkania”

Charakterystyczne cechy strefy zamieszkania to: brak przejść dla pieszych, duża ilość progów zwalniających związana z ograniczeniem prędkości w strefie do 20 km/h, parkowanie pojazdów możliwe jest wyłącznie na wyznaczonych w tym celu miejscach parkingowych.
Brak przejść dla pieszych związany jest z faktem, że to piesi jako uczestnicy ruchu drogowego mają całkowite pierwszeństwo nad pojazdami mechanicznymi. Niedopuszczalne są sytuacje, w których kierowca „przepędza” pieszego klaksonem ze swej drogi.

W strefie zamieszkania pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Także dzieci w każdym wieku powinny czuć się bezpiecznie w obrębie strefy zamieszkania. Wizerunek bawiącego się dziecka został nawet uwzględniony na znaku D-40 / D-41. Wg. prawa o ruchu drogowym, dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to jednak strefy zamieszkania.

Natomiast, wyjeżdżając pojazdem ze strefy zamieszkania na drogę publiczną należy pamiętać o ustąpieniu pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu znajdującym się na tej drodze.

Znak D-41 – Koniec strefy zamieszkania

Istotnym elementem z punktu widzenia kierowców jest możliwość parkowania pojazdów wyłączenie w wyznaczonych miejscach parkingowych, a postój pojazdu poza miejscem wyznaczonym jest możliwy maksymalnie do 1 minuty. I niestety, trzeba liczyć się z faktem, że w przypadku pozostawienia samochodu lub motocykla na noc poza miejscem wyznaczonym, kierowca może zostać ukarany mandatem karnym.


Zobacz także

Postój w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym
Znak B-23 zakaz zawracania
Jazda za pojazdem uprzywilejowanym
Nieudostępnienie swoich dokumentów tożsamości funkcjonariuszowi
Zakaz korzystania z telefonu podczas jazdy samochodem

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez