Jazda za pojazdem uprzywilejowanym

Koncepcja tzw. „korytarza życia” dla pojazdów uprzywilejowanych została prawnie uregulowana wraz z nowelizacją ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 16 października 2019 roku i obowiązuje w Polsce od 6 grudnia 2019. Polega na utworzeniu swobodnego przejazdu dla pojazdów biorących udział w akcji ratowniczej przez auta stojące na ulicy w korku. Prawo o ruchu drogowym w Art. 9. Ust. 2 wskazuje jak powinni się zachować kierowcy chcąc ustąpić miejsca pojazdowi „na sygnale” w zależności od drogi na jakiej się znajdują:

Art. 9. Ust. 2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Źródło: Youtube.com / Kanał: TVSUDECKA PL

Pkt. 1. Na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu.

Pkt. 2. Na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

Z przepisów korzystała cała masa sfrustrowanych cwaniaków, którzy mając dosyć stania w korkach wykorzystywała utworzony „korytarza życia” do szybkiego przemieszczenia się „podczepiwszy” się do karetki pogotowia. Obowiązujące w tej materii przepisy nie definiowały precyzyjnie kary za takie zuchwalstwo i zazwyczaj nałożona kara była sumą kar za udowodnione poszczególne wykroczenia. Przydatne okazywały się w takich wypadkach nagrania z rejestratorów jazdy zainstalowane w stojących w korku samochodach zebrane przez policję.

Źródło: Youtube.com / Kanał: Łowca Buraków

Począwszy od roku 2022, wraz z kolejną nowelizacją Prawa o Ruchu Drogowym, wprowadzono jednak nowe przepisy bezpośrednio odnoszące się do sytuacji, w których to korytarz utworzony dla pojazdu uprzywilejowanego jest wykorzystywany przez nieuprawnionych uczestników ruchu.

Pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

I tak, art. 9. ust. 3, zakazuje wykorzystania utworzonego korytarza innym niż pojazdy uprzywilejowane uczestnikom ruchu. Mandat za takie wykroczenie może sięgnąć 2500 zł. To dużo, ale należy pamiętać, że niebezpieczeństwo stworzone przez tego rodzaju zachowanie dla osób postronnych jest również wysokie.


Wykroczenie

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 9. Ust. 3. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób, o którym mowa w ust. 2. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 500 zł do 2500 zł

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

8 punktów karnych

Kod

H 22

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Zakaz korzystania z telefonu podczas jazdy samochodem
Znak B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
Przyczepa kempingowa na miejscu parkingowym
Naklejka kraju niezgodna krajem rejestracji pojazdu
Jazda rowerem po chodniku

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz