Znak C-13 droga dla rowerów

Znak drogowy C-13 „droga dla rowerów” należy do kategorii znaków drogowych pionowych. Jest znakiem nakazu i wskazuje drogę, którą w przypadku jej wyznaczenia powinni poruszać się rowerzyści.

Art. 33. Ust. 1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Nakaz w postaci znaku C-13 obowiązuje do odwołania znakiem C-13a „koniec drogi dla rowerów”, do najbliższego skrzyżowania lub do miejsca umieszczenia jednego z następujących znaków: B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”, B-9 „zakaz wjazdu rowerów”, C-16 „droga dla pieszych”, D-40 „strefa zamieszkania”.

Droga dla rowerów – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Dodatkowo, droga dla rowerów może być oznaczona symbolem roweru stanowiącym znak drogowy poziomy P-23 „rower”. Stanowi on uzupełnienie znaku C-13 „droga dla rowerów” i umieszcza się go na początku tej drogi i nie rzadziej niż co 50 m, bezpośrednio za każdym skrzyżowaniem oraz za miejscem doprowadzającym ruch rowerowy do tej drogi.

Znak drogowy poziomy P-23 „rower”

Wydaje się, że łatwo się zorientować dla jakich pojazdów dedykowana jest droga dla rowerów.

Rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Zdarza się jednak, że pojawiają się na niej także inni uczestnicy ruchu, jak np.: motorowerzyści, motocykliści, czy nawet zabłąkane pojazdy samochodowe. Jest to, ma się rozumieć działanie nielegalne i naganne. Kierujący takimi pojazdami muszą się liczyć z konsekwencjami w postaci mandatu karnego. Jak i oczywiście rowerzyści, którzy nie zastosują się do nakazu i zamiast po drodze dla rowerów będą na przykład jechać drogą dla pojazdów samochodowych.

O pieszych „żeglujących” po drodze dla rowerów traktuje inny artykuł, do którego link znajduje się poniżej.

Przejdź na stronę 2.


Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi:

Komentarze

6 odpowiedzi na „Znak C-13 droga dla rowerów”

%d bloggers like this: