Znak C-13 droga dla rowerów

Znak drogowy C-13 „droga dla rowerów” należy do kategorii znaków drogowych pionowych. Jest znakiem nakazu i wskazuje drogę, którą w przypadku jej wyznaczenia powinni poruszać się rowerzyści.

Art. 33. Ust. 1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Nakaz w postaci znaku C-13 obowiązuje do odwołania znakiem C-13a „koniec drogi dla rowerów”, do najbliższego skrzyżowania lub do miejsca umieszczenia jednego z następujących znaków: B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”, B-9 „zakaz wjazdu rowerów”, C-16 „droga dla pieszych”, D-40 „strefa zamieszkania”.

Droga dla rowerów – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Dodatkowo, droga dla rowerów może być oznaczona symbolem roweru stanowiącym znak drogowy poziomy P-23 „rower”. Stanowi on uzupełnienie znaku C-13 „droga dla rowerów” i umieszcza się go na początku tej drogi i nie rzadziej niż co 50 m, bezpośrednio za każdym skrzyżowaniem oraz za miejscem doprowadzającym ruch rowerowy do tej drogi.

Znak drogowy poziomy P-23 „rower”

Wydaje się, że łatwo się zorientować dla jakich pojazdów dedykowana jest droga dla rowerów.

Rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Zdarza się jednak, że pojawiają się na niej także inni uczestnicy ruchu, jak np.: motorowerzyści, motocykliści, czy nawet zabłąkane pojazdy samochodowe. Jest to, ma się rozumieć działanie nielegalne i naganne. Kierujący takimi pojazdami muszą się liczyć z konsekwencjami w postaci mandatu karnego. Jak i oczywiście rowerzyści, którzy nie zastosują się do nakazu i zamiast po drodze dla rowerów będą na przykład jechać drogą dla pojazdów samochodowych.

O pieszych „żeglujących” po drodze dla rowerów traktuje inny artykuł, do którego link znajduje się poniżej.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do znaku C-13 „droga dla rowerów”.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 37. Ust. 1. Znak C-13 „droga dla rowerów” oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić.
Ust. 2. Nakaz wyrażony znakiem C-13 obowiązuje do odwołania albo do:
1) miejsca umieszczenia znaku B-1, B-9, C-16, D-40;
2) najbliższego skrzyżowania.
Ust. 3. Znak C-13a „koniec drogi dla rowerów” oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

C15


Zobacz także

Chodzenie po drodze dla rowerów
Znak B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
Strefa zamieszkania
Jazda skuterem po drodze szybkiego ruchu
Nieustąpienie pierwszeństwa przy wyjeździe z drogi wewnętrznej

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi:

Komentarze

6 odpowiedzi na „Znak C-13 droga dla rowerów”

  1. […] Znak C-13 droga dla rowerów […]

  2. […] Znak C-13 droga dla rowerów […]

  3. […] Znak C-13 droga dla rowerów […]

  4. […] Znak C-13 droga dla rowerów […]

  5. […] Znak C-13 droga dla rowerów […]

Pozostaw komentarz