Znak B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach

Znak drogowy B-1 oznacza zakaz ruchu pojazdów na drodze, na której został ustawiony. Oznacza to, że żaden pojazd nie może wjechać za znak. A. kierowcy wszystkich pojazdów, które się tam znajdą zostaną ukarani wysokim, bo aż pięciusetzłotowym mandatem i ośmioma punktami karnymi. Tak więc, chyba nie warto ryzykować.

Znak B-1 może znajdować się po prawej stronie drogi, jak inne znaki lub być ustawiony na jezdni. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka „Nie dotyczy …” wyłączając pewnych uczestników ruchu z obowiązku zastosowania się do znaku. Nie może ona być jednak zbyt ogólna.

Również osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności nie stosować się do zakazu wyrażonego znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” (o ile nie zastosowano pod znakiem tabliczki z napisem („Dotyczy także …” i symbolem osoby niepełnosprawnej, określonym na tabliczce T-29). Przepis ten stosuje się również do kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową; oraz, kierującego pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki (Art. 8. Ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

Znak B-1 z tabliczką T-22 „Nie dotyczy rowerów jednośladowych” oraz tabliczką „Nie dotyczy służb miejskich …”

Warto wspomnieć w tym momencie dość często spotykaną sytuację związaną z tym znakiem. Otóż, mieszkańcy jakiegoś bloku chcąc zapewnić sobie możliwość zaparkowania swoich samochodów na przebiegającej obok ich bloku uliczce, zwracają się do właściciela lub zarządcy drogi z prośbą o ustawienie przy wjeździe na nią znaku B-1 z tabliczką „Nie dotyczy mieszkańców bloku”. Znak zostaje ustawiony, ale samochody jak parkowały wcześniej, tak parkują nadal, gdyż nie ma możliwości patrząc na samochód zweryfikować w jakikolwiek sposób, czy należy on do mieszkańca bloku, czy nie. Więc w praktyce, znak B-1 nie dotyczy nikogo i nikt nie jest w stanie zidentyfikować pojazdów kierowców, którzy w tym wypadku dopuścili się popełnienia wykroczenia.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 16. Ust. 1. Znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.

Ust. 2. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 20 zł do 500 zł

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

8 punktów karnych

Kod

C 07

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Znak B-41 zakaz ruchu pieszych
Parkowanie na przystanku autobusowym
Znak B-35 i B-36 razem. Czy to ma sens?
Znak B-35 zakaz postoju
Tabliczki wskazujące początek, kontynuację, koniec zakazu postoju lub zatrzymywania się

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

7 odpowiedzi na „Znak B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach”

  1. […] Znak B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach […]

  2. […] Znak B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach […]

  3. […] Znak B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach […]

  4. […] Znak B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach […]

  5. […] Znak B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach […]

Pozostaw komentarz