Tabliczki wskazujące początek, kontynuację, koniec zakazu postoju lub zatrzymywania się

To powinno chyba być jasne. Chociaż, te tabliczki mogą być mylące. Występują w parze ze znakami B-35 „zakaz postoju” lub wariacjami tego znaku (ograniczającymi czas lub godziny postoju) oraz B-36 „zakaz zatrzymywania się”, a także znakami B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste” i B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”. Oznaczają początek, kontynuację i koniec strefy obowiązywania tych znaków.

Znak drogowy B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczką T-25a wskazująca początek zakazu zatrzymywania się
Znak drogowy B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczką T-25b wskazująca kontynuację zakazu zatrzymywania się
Znak drogowy B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczką T-25c wskazująca odwołanie zakazu zatrzymywania się
Znak drogowy B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczką T-26 wskazująca, że zakaz zatrzymywania się dotyczy całego placu

Wygląda to wszystko na sprawę oczywistą, ale wydaje się, że kierowcy zazwyczaj mylą ze sobą tabliczki T-25a i T-25c – początek i odwołanie obowiązywania znaku. Należ zapamiętać, że strzałka skierowana w górę to początek obowiązywania znaku zakazu, a strzałka w dół to koniec obowiązywania znaku.

Tabliczki, tak jak znaki zakazu z którymi występują, obowiązuję po tej stronie drogi, po której je ustawiono. Jeżeli znak zakazu nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania (§32. Ust2. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych).

Zawsze warto zwrócić uwagę na tabliczki T-25a, T-25b, T-25c, T-26 umieszczone pod znakami zakazu. Dzięki nim unikniemy ewentualnego mandatu za niezastosowanie się do znaków B-35 lub B-36 w wysokości 100 zł i 1 punktu karnego, a nawet kosztów odholowania naszego pojazdu w przypadku, gdy pod znakiem zakazu B-35 lub B-36 znajduje się dodatkowo tabliczka T-24. Ale o tym, to już innym razem.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do znaku B-35 „zakaz postoju” / B-36 „zakaz zatrzymywania się ”.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 28. Ust. 1. Znak B-35 „zakaz postoju” oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce.

Ust. 2. Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” oznacza zakaz zatrzymania pojazdu.

Ust. 7. Umieszczone pod znakiem B-35, B-36, B-37 lub B-38 tabliczki wskazują:
1) T-25a – początek zakazu wyrażonego znakiem;
2) T-25b – kontynuację zakazu wyrażonego znakiem;
3) T-25c – odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.

Ust. 8. Znak B-35, B-36, B-37 lub B-38 wraz z tabliczką T-26, umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

C15


Zobacz także

Znak B-35 zakaz postoju
Znak B-36 zakaz zatrzymywania się
Znak B-35 lub B-36 z tabliczką T-24 odholowanie na koszt właściciela
Uprawnienia Straży Miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego
Zakaz zatrzymania w tunelu

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

, ,

przez

Komentarze

3 odpowiedzi na „Tabliczki wskazujące początek, kontynuację, koniec zakazu postoju lub zatrzymywania się”

  1. […] Tabliczki wskazujące początek, kontynuację, koniec zakazu postoju lub zatrzymywania się […]

  2. […] Tabliczki wskazujące początek, kontynuację, koniec zakazu postoju lub zatrzymywania się […]

  3. […] Tabliczki wskazujące początek, kontynuację, koniec zakazu postoju lub zatrzymywania się […]

Pozostaw komentarz