Niezastosowanie się do tabliczki T-30

Zaparkowanie samochodu w strefie obowiązywania znaku drogowego D-18 „parking” niezgodnie z tabliczką T-30, wskazującą sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni równa się karze w wysokości 100 zł z jednym punktom karnym.

Jest to wykroczenie związane z nieprzestrzeganiem znaków i sygnałów drogowych. A wydawałoby się, że sprawa w tym przypadku jest jak najbardziej oczywista. Zarządca drogi, biorąc pod uwagę uwarunkowania dotyczące ruchu ulicznego wyznacza miejsca przeznaczone na parking pojazdów, które w jak najmniejszym stopniu kolidować będą zarówno z ruchem pojazdów na jezdni, jak i ruchem pieszych na chodniku. Miejsca parkingowe w ten sposób wybrane zostają oznakowane drogowym znakiem informacyjnym D-18 „parking”, a ich zakończenie znakiem D-18 z tabliczką T-3a wskazującą koniec miejsc przeznaczonych na postój. Oznakowanie poziome może składać się ze znaków P-18 „stanowisko postojowe”, lub z linii P-19 wyznaczającej pas postojowy.

Warto w tym momencie pamiętać, że znak D-18 dopuszcza wyłącznie postój pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 2,5t.

Celem wskazania kierującym określonego sposobu parkowania znak D-18 może być uzupełniony przez jedną z dziewięciu tabliczek z serii T-30 podającą sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej kolorem szarym.

Tabliczka T-30a wskazująca postój całego pojazdu na chodniku równolegle do krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą.

Tabliczka T-30b wskazująca postój całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą.

Tabliczka T-30c wskazująca postój całego pojazdu na chodniku skośnie do krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą.

Tabliczka T-30d wskazująca postój na chodniku kołami przedniej osi prostopadle do krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą.

Tabliczka T-30e wskazująca postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą.

Tabliczka T-30f wskazująca postój całego pojazdu na jezdni prostopadle do krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą.

Tabliczka T-30g wskazująca postój całego pojazdu na jezdni skośnie do krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą.

Tabliczka T-30h wskazująca postój na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą.

Tabliczka T-30i wskazująca postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą.

Widząc tego rodzaju oznakowanie, kierujący jest zobowiązany do jego przestrzegania i zastosowania się do wskazanego oznakowaniem sposobu parkowania. Wytłumaczeniem, niestety nie będzie fakt, że inne pojazdy stoją w sposób niezgodny ze wskazaniami znaku i nie ma możliwości prawidłowego zaparkowania auta.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do znaku drogowego D-18 „parking” z tabliczką T-30 wskazującą sposób postoju pojazdu względem krawędzi jezdni.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 52. Ust. 2. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

C15


Zobacz także

Tabliczki wskazujące początek, kontynuację, koniec zakazu postoju lub zatrzymywania się
Przyczepa kempingowa na miejscu parkingowym
P-18 stanowisko postojowe
P-19 linia wyznaczająca pas postojowy
Nieumieszczenie lub nieoświetlenie numeru nieruchomości

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Komentarze

4 odpowiedzi na „Niezastosowanie się do tabliczki T-30”

  1. […] Niezastosowanie się do tabliczki T-30 […]

  2. […] Niezastosowanie się do tabliczki T-30 […]

  3. […] Niezastosowanie się do tabliczki T-30 […]

  4. […] Niezastosowanie się do tabliczki T-30 […]

Pozostaw komentarz