Utrudnianie wjazdu lub wyjazdu

Porzucenie, bo chyba inaczej nie można tego nazwać, swojego samochodu w miejscach wjazdu lub wyjazdu z bramy, parkingu, garażu skutecznie ograniczające widoczność i utrudniające w ten sposób innym kierującym bezpieczne poruszanie się po drodze, jest ze wszech miar naganne. Po stwierdzeniu, że pojazd pozostawiony jest w miejscu do tego nieprzeznaczonym, jak np.: na drodze do bramy wjazdowej na posesję, drodze prowadzącej do garażu podziemnego lub na parking – w miejscach, gdzie inni uczestnicy ruchu drogowego powinni spodziewać się nieutrudnionego z nich korzystania, jego kierowca zostanie ukarany mandatem. Prawo o ruchu drogowym, w rozdziale 2 zatytułowanym „Zatrzymanie i postój” wyraźnie precyzuje w jakich miejscach zatrzymanie i postój jest dozwolony, a obowiązkiem kierującego jest stosowanie się do tych zaleceń.

Art. 46. 1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Lecz zdarza się co raz częściej, że wjazdy na parking, czy do garaży podziemnych, lub bramy wjazdowe na teren prywatny , są dosłownie „oblepione”  zaparkowanymi tam autami, utrudniającymi widoczność i stwarzającymi w ten sposób niebezpieczeństwo dla kierujących i pieszych, lub uniemożliwiającymi wjazd.


Wykroczenie

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 49. Ust. 2. Pkt. 1. Zabrania się postoju w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu, lub wnęki postojowej.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

H 28


Zobacz także

Postój w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym
P-18 stanowisko postojowe
Nieustąpienie pierwszeństwa przy wyjeździe z drogi wewnętrznej
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu zabezpieczonym barierkami
Niezastosowanie się do tabliczki T-30

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Utrudnianie wjazdu lub wyjazdu”

  1. […] Utrudnianie wjazdu lub wyjazdu […]

Pozostaw komentarz