Przechodzenie przez jezdnię w miejscu zabezpieczonym barierkami

Barierki są ustawione wzdłuż ulic, chodników, torowisk nie bez przyczyny. Mają zniechęcić pieszych do skracania sobie drogi w miejscach szczególnie niebezpiecznych – na kilkupasmowych ulicach miast, gdzie przebieganie przez jezdnię wiązałoby się z dużym ryzykiem potrącenia przez nadjeżdżający samochód.

Na pewno skutecznie zniechęcają one potencjalnych desperatów, którzy gotowi są ryzykować swoje zdrowie i życie, aby oszczędzić sobie kilka minut cennego czasu. Ale, o każdej porze dnia i nocy znajdują się jednak ludzie, którzy jednak próbują przeskoczyć barierkę stojącą im na drodze do najbliższego sklepu.

Takie przypadki nie powinny mieć miejsca, a jeżeli już się zdarzają, ich sprawcy mogą być ukarani mandatem karnym w wysokości 50 zł. Ale, czym jest ta kwota w porównaniu z odpowiedzialnością za narażanie swojego zdrowia oraz zdrowia innych osób, które biorą na swoje barki.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do zakazu przejścia dla pieszych w miejscu zabronionym.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 14. Pkt. 7. Zabrania się przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 50 zł

Punkty karne

0

Kod

Brak


Zobacz także

Przejście na czerwonym świetle
Znak B-9 zakaz wjazdu rowerów
Parkowanie na chodniku z dala od krawędzi jezdni
Znak C-13 droga dla rowerów
Opóźnienie zejścia z przejścia dla pieszych

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

3 odpowiedzi na „Przechodzenie przez jezdnię w miejscu zabezpieczonym barierkami”

  1. […] Przechodzenie przez jezdnię w miejscu zabezpieczonym barierkami […]

  2. […] Przechodzenie przez jezdnię w miejscu zabezpieczonym barierkami […]

  3. […] Przechodzenie przez jezdnię w miejscu zabezpieczonym barierkami […]

Pozostaw komentarz