Opóźnienie zejścia z przejścia dla pieszych

Takie sytuacje zdarzają się rzadko, ale jednak istnieją. Czasami pieszy przez zwykłą złośliwość w stosunku do jakiegoś kierowcy opóźnia swoje zejście z przejścia dla pieszych poprzez spowolnienie kroku lub pozostanie na przejściu przez dłuższy czas. Tego typu działanie naraża na niebezpieczeństwo przede wszystkim osobę, która tego typu zachowania praktykuje. Ale, również inni uczestnicy ruchu mogą skutkiem takiego zachowania zostać poszkodowani.

Pieszy – osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i nie wykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Pieszy znajdujący się na przejściu ma oczywiście pierwszeństwo przed pojazdem, który powinien zatrzymać się i umożliwić mu bezpieczne przejście przez jezdnię. Jednak, nie tylko kierowca zbliżając się do przejścia dla pieszych powinien zachować szczególną ostrożność, także pieszy przechodząc przez przejście. Wszelkie zachowania mogące utrudnić lub zatamować ruch i stworzyć sytuacje niebezpieczne spotkają się z nieuchronną karą.


Wykroczenie

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 14. Pkt. 3. Zabrania się zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 50 zł

Punkty karne

0

Kod

Brak


Zobacz także

Przejście na czerwonym świetle
Niszczenie znaków drogowych
Zmiana opłat za odholowanie pojazdów w roku 2022
Nieprawidłowe parkowanie pojazdu na jezdni
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

2 odpowiedzi na „Opóźnienie zejścia z przejścia dla pieszych”

  1. […] Opóźnienie zejścia z przejścia dla pieszych […]

Pozostaw komentarz