Przejście na czerwonym świetle

Złamanie zakazu wejścia na przejście dla pieszych na czerwonym świetle stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia pieszego niestosującego się do przepisów ruchu drogowego. W trakcie bezpośredniego zetknięcia z rozpędzonym pojazdem, jego szanse na przeżycie są bliskie zeru. Pomimo tego nie brakuje ryzykantów śpieszących się za swoimi sprawami osób, łamiących przepisy i narażających nie tylko siebie, ale i innych, także kierujących.

Źródło: Youtube.com / Kanał: Kierowcy Warszawskich ulic

Przypomnijmy oczywistą oczywistość, tylko sygnał zielony nadawany przez sygnalizator S-5, oznacza zezwolenie dla pieszych na wejście na przejście. Przy czym, migający sygnał zielony oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest zobowiązany jak najszybciej opuścić przejście.

Ciekawostką dla niektórych może być fakt, że według Prawa o Ruchu Drogowym przejście dla pieszych na drodze dwujezdniowej to de facto dwa odrębne przejścia. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze torowisko, jak widać to na zdjęciu głównym do niniejszego artykułu, to, przechodząc na drugą stronę drogi w takim miejscu na czerwonym świetle możemy zapłacić mandat nawet w wysokości 600 zł.

Art. 13. Ust. 8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Śpieszący się i ryzykanci zostaną ukarani mandatem w wysokości minimum 200 zł.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych przez wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 98. Ust. 2. Pkt. 2 Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają: sygnał czerwony – zakaz wejścia na przejście.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 200 zł

Punkty karne

0

Kod

Brak


Zobacz także

Parkowanie przy przejściu dla pieszych
Parkowanie przy przejściu dla pieszych na drodze jednokierunkowej
Przyczepa kempingowa na miejscu parkingowym
Utrudnianie wjazdu lub wyjazdu
Różnice miedzy znakiem C-5 i D-3

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


przez

Tagi:

Komentarze

6 odpowiedzi na „Przejście na czerwonym świetle”

  1. […] Przejście na czerwonym świetle […]

  2. […] Przejście na czerwonym świetle […]

  3. […] Przejście na czerwonym świetle […]

Pozostaw komentarz