Zmiana opłat za odholowanie pojazdów w roku 2022

W Warszawie to Rada m. st. Warszawy na podstawie Art. 130a. Ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ustaliła wysokość nowych opłat na rok 2022 za usunięcie (i odstąpienie od usunięcia) pojazdu z terenów miejskich w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy PORD. Wszystkie koszty, jak można się domyślać, wzrosły. Wprowadzono również nową kategorię pojazdów (po zmianach dokonanych w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym), a mianowicie – hulajnogi elektryczne i Urządzenia Transportu Osobistego. Te pojazdy również podlegają usunięciu z drogi w przypadku popełnienia wykroczenia.

Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1–2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c, oraz wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, o których mowa w ust. 6a.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

W dniu 14 października 2021 r w swojej uchwale nr LV/1706/2021 Rada ustaliła opłaty na 2022 rok. W nawiasie podano różnicę w stosunku do roku 2021.

typ pojazduusunięcie pojazduparking / doba
rower, motorower128 (+ 5 zł)24 (+ 1 zł)
hulajnoga elektryczna, UTO12824
motocykl251 (+ 9 zł)33 (+ 2 zł)
pojazdy do 3,5 t542 (+ 19 zł)46 (+ 2 zł)
pojazdy od 3,5 t do 7,5 t677 (+ 24 zł)60 (+ 3 zł)
pojazdy od 7,5 t do 16 t956 (+ 34 zł)86 (+ 3 zł)
pojazdy powyżej 16 t1409 (+ 49 zł)154 (+ 6 zł)
pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1714 (+ 60 zł)225 (+ 8 zł)
Tabela 1. Opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub rodzaju pojazdu

Powyższe opłaty musi ponieść właściciel pojazdu lub kierujący, a dotyczą pojazdów usuniętych na parking depozytowy, na przykład w przypadku zignorowania przez kierującego znaku B-35 „zakaz postoju” lub B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczką T-24 „odholowanie na koszt właściciela”; lub popełniających wykroczenie polegające na postoju pojazdu na miejscu parkingowym dla osoby niepełnosprawnej bez wymaganych uprawnień. W tych dwóch przypadkach pojazdy są zawsze odholowywane na koszt właściciela, a kierujący dodatkowo musi zapłacić mandat karny w wysokości 100 zł plus 1 punkt karny w przypadku znaku B-35 / B-36 i 500 zł plus 5 punktów karnych w przypadku parkowania na miejscu dla osoby niepełnosprawnej bez uprawnień.

Zdarzają się jednak sytuacje, że popełniający wykroczenie kierujący zdąży przyjść na miejsce jeszcze przed odjazdem pojazdu holującego. W takim przypadku poniesie jedynie koszt przyjazdu holownika (Tabela 2), a nie pełny koszt odholowania samochodu. W nawiasie podano różnicę w stosunku do roku 2021. Oczywiste jest jednak, że również w tym wypadku zostanie ukarany mandatem karnym za popełnione wykroczenie.

typ pojazduodstąpienie od usunięcia
rower, motorower38 (+ 1 zł)
hulajnoga elektryczna, UTO38
motocykl75 (+ 2 zł)
pojazdy do 3,5 t163 (+ 6 zł)
pojazdy od 3,5 t do 7,5 t203 (+ 7 zł)
pojazdy od 7,5 t do 16 t287 (+ 10 zł)
pojazdy powyżej 16 t423 (+ 15 zł)
pojazd przewożący materiały niebezpieczne514 (+ 18 zł)
Tabela 2. Wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub rodzaju pojazdu

Maksymalne stawki opłat dotyczące kosztów usunięcia pojazdów obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Są one rokrocznie ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. I, te z kolei stawki są wytycznym, którymi kieruję się Rada m. st. Warszawy ustalając wysokość opłat za holowanie.


Znak B-35 lub B-36 z tabliczką T-24 odholowanie na koszt właściciela
Odholowanie z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej
Częściowe parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej
Znak B-41 zakaz ruchu pieszych
Przejście na czerwonym świetle

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz