Odholowanie z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej

W przypadku miejsca parkingowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, nie sposób mówić o przypadkowym na nim zaparkowaniu. Prawidłowo oznakowane miejsce parkingowe jest oznaczone aż czterema znakami drogowymi – dwoma pionowymi: P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” oraz dwoma poziomymi: D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” i T-29 „tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”. Dodatkowo, jaskrawoniebieska farba, którą pomalowana jest koperta P-20 widoczna jest z daleka i nawet w trudnych warunkach pogodowych. W dalszym ciągu są spotykane także koperty niepomalowane i takie miejsce parkingowe jest również uważane za prawidłowo oznakowane.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są wyznaczone w strefach stałego niedoboru miejsc postojowych i mają ułatwić osobom niepełnosprawnym bezproblemowe pozostawienie swojego pojazdu w pobliżu ich punktu docelowego lub miejsca zamieszkania. Muszą też gwarantować wygodne wejście i wyjście z samochodu, stąd ich rozmiar umożliwiający pełne otwarcie drzwi bocznych lub rozłożenie platformy, dzięki której jest łatwiej wjechać / wyjechać wózkiem.

Tylko osoby uprawnione mogą pozostawić swój pojazd na takim miejscu. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym jasno to precyzuje, patrz poniżej Art. 8. Ust. 1 i 2. Inne osoby bez odpowiednich uprawnień zostaną ukarane mandatem a ich samochód usunięty na ich koszt.

Art. 8. Ust. 1. Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami o których mowa w Art. 7. Ust. 2.
Ust. 2. Przepis Ust. 1 stosuje się również do:
1) kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową;
2) kierującego pojazdem należącym do placówki, o której mowa w ust. 3a pkt 3, przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Oznakowanie poziome miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Znaki P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”

Z finansowego punktu widzenia, nielegalne zaparkowanie na kopercie może doprowadzić kierowcę do ruiny, a chyba niejednokrotnie, nawet przewyższyć wartość samego nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu. Jest to związane z wysokimi opłatami jakie trzeba będzie ponieść. Mandat karny jest jeden – jego wysokość to 800 zł; plus, oczywiście punkty karne w wysokości też najwyższej – 6 punktów. Koszt odholowania w Warszawie, to zgodnie z cennikiem na rok 2022, 542 zł i 46 zł dobowej opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu (są to koszty dla samochodów osobowych do 3,5 T dopuszczalnej masy całkowitej). W sumie daje to kwotę 1388 zł. Jeżeli kierowca zdąży przed odjazdem holownika i po przyjęciu mandatu odbierze samochód na miejscu, będzie musiał pokryć jedynie koszt przyjazdu holownika wynoszący 163 zł.

Źródło: Youtube.com / Kanał: Wiralove.pl

Pozostaje jeszcze kilka istotnych kwestii związanych z tym tematem, o których warto wspomnieć. Po pierwsze, miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej musi być prawidłowo oznakowane znakami poziomymi i pionowymi. W przypadku brakującego jednego ze znaków pionowych lub zatartej, niewidocznej koperty, nawet pojazd nieuprawniony nie podlega usunięciu. Po drugie, w przypadku kompletnego oznakowania, odholowaniu podlegają wszystkie pojazdy, które nawet częściowo stoją na kopercie P-20. Wystarczy dosłownie kilka centymetrów, np. postój kołami jednego boku pojazdu na linii. Po trzecie, jak już staniemy i odholowano nam samochód, w celu jego odzyskania konieczne jest posiadanie dokumentów pojazdu w postaci dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy lub dowodu osobistego. Ustawodawca, co prawda, dopuszcza obecnie możliwość podróżowania samochodem bez jakichkolwiek dokumentów, ale w przypadku jego odholowania kierowca może mieć problem z jego odzyskaniem. Po czwarte, tym razem uwaga do osób uprawnionych, karta parkingowa powinna być umieszczona w dobrze widocznym miejscu, najlepiej za przednią szybą auta. Niedopuszczalne jest pozostawienie jej w domu lub schowanej w samochodzie, np. w schowku, w kieszeni drzwi bocznych, za osłoną przeciwsłoneczną, etc. Brak uwidocznionej karty oznacza, że samochód zostanie uznany za nieuprawniony i usunięty z miejsca na koszt właściciela.

Prawidłowe oznakowanie miejsca dla osoby niepełnosprawnej

Art. 8. Ust. 3. Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Wykroczenie

Niezastosowanie się do znaków poziomych P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” oraz pionowych D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” i T-29 „tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego osób, o których mowa w Art. 8. Ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym”.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 52. Ust. 6. Umieszczona pod znakiem D-18, D-18a lub D-18b tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego osoby, o której mowa w art. 8 ust. 1 i 2 stawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 130a. Ust. 1. Pkt 4. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w Art. 8. Ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 800 zł

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

6 punktów karnych

Kod

C 17

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Częściowe parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej
Jakie są opłaty za odholowanie pojazdów i kto je ustala
Znak B-35 lub B-36 z tabliczką T-24 odholowanie na koszt właściciela
Uniemożliwienie dostępu do pojazdów komunikacji publicznej na przystanku
Oddalenie się od samochodu gdy silnik jest w ruchu

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


przez

Komentarze

5 odpowiedzi na „Odholowanie z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej”

  1. […] Odholowanie z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej […]

  2. […] Odholowanie z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej […]

  3. […] Odholowanie z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej […]

  4. […] Odholowanie z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej […]

  5. […] Odholowanie z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej […]

Pozostaw komentarz