Niszczenie znaków drogowych

Trudno jest ujawnić ten proceder, gdyż odbywa się zazwyczaj pod osłoną nocy, kiedy większość z nas smacznie śpi w swoich łóżkach. A jednak, zdarzają się tacy, którzy postanawiają poświęcić swój czas wolny na ołtarzu swojego i społecznego dobra. Dobra, jednakże źle rozumianego.

Stale zmniejszająca się ilość samochodów na ulicach miast, a także nieproporcjonalnie mała i ciągle zmniejszająca się ilość miejsc parkingowych, skłania niektórych mieszkańców zapomnianych dla świata uliczek osiedli do wyjścia na ulice w nocy i zamalowywania lub przekręcania znaków drogowych. Nie trzeba tutaj dodawać, że chodzi tu zwłaszcza o znaki zabraniające takiego, czy innego parkowania, jak B-35, B-36, D-40. A są to przecież znaki drogowe, które mają na celu uporządkowanie i ucywilizowanie ruchu na miejskich i osiedlowych uliczkach.

To właściciel lub zarządca drogi odpowiada za oznakowanie będących w jego gestii ulic. W przypadku osiedli odbywa się to zazwyczaj po konsultacjach z mieszkańcami okolicznych budynków. Powstały w ten sposób plan organizacji ruchu ma z założeniu ułatwić mieszkańcom poruszanie się po ulicach zarówno pieszo jak i pojazdami. I po zastanowieniu, zazwyczaj można dojść do wniosku, że jest tam gdzieś ukryty sens w tym, że dany znak stoi akurat tu, a nie gdzie indziej.

Znak drogowy B-36 „zakaz zatrzymywania się” odwrócony przez okolicznych mieszkańców

Niestety, znajdują się tacy, którzy mają w tej kwestii swoje zdanie i nie zawahają się wprowadzić swoich koncepcji pod osłoną nocy. Na takim działaniu zazwyczaj traci większość, a zyskują nieliczni. Zazwyczaj kierowcy samochodów. Zamalowany, czy odwrócony znak uniemożliwia bowiem jego skuteczne egzekwowanie. W ten sposób można zaparkować w dowolnym miejscu w strefie zamieszkania oznaczonej znakiem D-40, czy na odcinku drogi, gdzie wcześniej obowiązywał znak B-36, obecnie odwrócony.

Czy taka samowola jest i powinna być dopuszczalna. Z pewnością, nie. Rozwiązaniem problemu musi być dialog zainteresowanych stron i konsensus w ten sposób osiągnięty. W przeciwnych razie czeka nas chaos i anarchia.

Co do ukrytych niszczycieli, to w przypadku schwytania, mogą spodziewać się na początek mandatu w wysokości 400 zł. A dalszej kolejności sądu, który orzeknie pokrycie spowodowanych szkód.


Wykroczenie

Samowolne ustawianie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia, zasłanianie lub czynienie niewidocznym znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 45. Ust. 1. Pkt. 8. Zabrania się samowolnego umieszczania lub włączania albo usuwania lub wyłączania znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających lub kontrolnych na drodze, jak również zmiany ich położenia lub ich zasłaniania.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 85. § 1. Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 400 zł

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Samowolne umieszczanie znaków
Niezastosowanie się do tabliczki T-30
Puszczanie psa luzem w lesie
Parkowanie na linii przystankowej
Jazda na rowerze bez trzymanki

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Komentarze

3 odpowiedzi na „Niszczenie znaków drogowych”

  1. […] Niszczenie znaków drogowych […]

Pozostaw komentarz