Jazda samochodem z niezapiętym pasem bezpieczeństwa

Łatwo sobie wyobrazić co stałoby się z człowiekiem podczas wypadku samochodowego, gdy podróżowałby z prędkością 100 km/h w niezapiętych pasach bezpieczeństwa. W przypadku zderzenia, śmierć na miejscu lub kalectwo do końca życia. A, przecież w dalszym ciągu można spotkać takich ryzykantów. Wynika to chyba z założenia, że jak ktoś kieruje dobrze lub bardzo dobrze, to wypadek nie ma prawa się zdarzyć. Ale istnieją tysiące kierowców, którzy z powodu tysiąca różnych przyczyn mogą się okazać potencjalnymi sprawcami takich wypadków, w których to ucierpią właśnie bardzo dobrzy kierowcy jadący w niezapiętych pasach. O tym warto pamiętać i mieć na uwadze.

Historia pasów bezpieczeństwa sięga lat 20. ubiegłego wieku kiedy zastosowano je po raz pierwszy w samolotach. W samochodach pojawiły się w roku 1955 za sprawą koncernu Ford, który wprowadził je do seryjnej produkcji. Niestety, wtedy się nie przyjęły. Dopiero 3 lata później Volvo, wprowadziło je w produkowanych przez siebie samochodach i od tego czasu są już obowiązkowym elementem we wszystkich pojazdach produkowanych na całym świecie.

Źródło: Youtube.com / Kanał: Wypadki Samochodowe

W Polsce obowiązek zapinania przednich pasów bezpieczeństwa wprowadzono w 1983 roku. W 1991, wprowadzono obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa na tylnych siedzeniach. I tak już zostało do dnia dzisiejszego. Osoby, które nie mogą zrozumieć, że pasy bezpieczeństwa ratują życie i zdrowie i należy z nich korzystać na co dzień, muszą być świadome, że popełniają wykroczenie, za które przyjcie im zapłacić zasłużony mandat.

Do pełnego obrazu brakuje jednak jednej rzeczy. Warto wspomnieć, że obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa nie dotyczy wszystkich. Art. 39 ust. 2 Prawa o Ruchu Drogowym wymienia wszystkich niezobowiązanych. Są to:

 • osoby mające zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa
 • kobiety o widocznej ciąży
 • kierujący taksówką podczas przewożenia pasażera
 • instruktor lub egzaminator podczas szkolenia lub egzaminowania
 • policjant, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, żołnierz Sił Zbrojnych RP – podczas przewożenia osoby zatrzymanej
 • funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności służbowych
 • żołnierz Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych
 • zespół medyczny w czasie udzielania pomocy medycznej
 • konwojent podczas przewożenia wartości pieniężnych
 • osoba chora lub niepełnosprawna przewożona na noszach lub w wózku inwalidzkim
 • dziecko w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3
 • dziecka przewożonego na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Wykroczenie

Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 39. Ust. 1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3, 3b i 3c.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

5 punktów karnych

Kod

H 07

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Znak nakazu C-12 ruch okrężny
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu zabezpieczonym barierkami
Zakaz postoju przed i za przejazdem kolejowym
Nieustąpienie pierwszeństwa przy wyjeździe z drogi wewnętrznej
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz