Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych

W znowelizowanej niedawno ustawie Prawo o Ruchu Drogowym szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów. Odzwierciedliło się to bezpośrednio w wysokości kar nakładanych na kierowców nie stosujących się do przepisów. Niestety, nawet pomimo wysokich mandatów, obserwując sytuację na drogach można stwierdzić, że nie zmieniło to wiele w nawykach i zachowaniu kierowców. Owszem, w przypadku wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości z informacji Policji wynika, że ich liczba znacząco spadła. Jednakże, tego typu wykroczenie jest stosunkowo łatwo wykrywalne i jednoznaczne. Gorzej sytuacja przedstawia się w przypadku codziennych sytuacji spotykanych na ulicach miast. Np., nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściach dla pieszych przez kierujących pojazdami jest w dalszym ciągu powszechne, ale jednocześnie trudno tego rodzaju sytuacje zarejestrować, a popełniającego je kierowcę ukarać. Żeby to zrobić należałoby na każdym z takich miejsc zainstalować monitoring, lub ewentualnie policjanta, tudzież czekać na wyjątkowy zbieg okoliczności gdzie podczas takiej sytuacji na miejscu byłby patrol policji.

Źródło: Youtube.com / Kanał: Drogowe Przypadki TV

Kierujący zbliżając się do prawidłowo oznakowanego przejścia dla pieszych, tj. znakiem poziomych P-10 „przejście dla pieszych” oraz informacyjnym znakiem pionowym D-6 „przejście dla pieszych” (lub D-6b „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów”) powinien zachować szczególną ostrożność.

Szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Zgodnie z obecnymi przepisami, już nie tylko osoba znajdująca się na przejściu dla pieszych (która postawiła stopę na przejściu), ale również, która stoi na chodniku i zamierza wejść na przejście ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. Kierowca musi uwzględnić obie sytuacje i odpowiednio się do nich przygotować poprzez zmniejszenie prędkości, zatrzymanie się i ustąpienie pierwszeństwa.

Ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Kluczowe jest również przestrzeganie ograniczeń prędkości oraz dostosowanie prędkości do warunków jazdy, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwości wyhamować samochodu przed przejściem dla pieszych.

Źródło: Youtube.com / Kanał: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

A, kara za wykroczenie jest niebagatelna. Wynosi bowiem aż 1500 zł i 15 punktów karnych, a w przypadku popełnienia tego wykroczenia ponownie – 3000 zł. Jednakże, nie tylko kwestie finansowe powinny odgrywać tu rolę, ale wzgląd za wspólne bezpieczeństwo nas wszystkich, którzy na drodze mają prawo czuć się bezpiecznie.


Wykroczenie

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych / wchodzącemu na przejście dla pieszych.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 26. Ust. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 86b. § 1. Pkt. 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, prowadząc pojazd mechaniczny wbrew obowiązkowi nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 złotych..

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 1500 zł. Kwota mandatu wzrośnie do 3000 zł jeżeli wykroczenie zostanie popełnione w warunkach recydywy.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

15 punktów karnych

Kod

B 03

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci
Pierwszeństwo pieszego na przejściu przed pojazdem nie obejmuje tramwaju
Zakaz korzystania z telefonu podczas jazdy samochodem
Zanieczyszczanie drogi publicznej
Zakaz wyprzedzania na przejazdach kolejowych

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

5 odpowiedzi na „Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych”

  1. […] Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych […]

  2. […] Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych […]

  3. […] Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych […]

  4. […] Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych […]

  5. […] Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych […]

Pozostaw komentarz