Nagłe wejście na przejście dla pieszych

W znowelizowanej niedawno ustawie Prawo o Ruchu Drogowym szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów. Podkreślenie ich praw na drodze częstokroć łamanych przez kierujących pojazdami mechanicznymi poprzez, m. in. zwiększenie kar za wykroczenia związane z nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, przyczyni się z pewnością do poprawy ich bezpieczeństwa, zmuszając kierowców do przestrzegania przepisów pod groźbą wysokiej kary finansowej.

Jednakże, nie tylko kierowcy są winni generowania niebezpiecznych sytuacji powstających w obrębie przejść dla pieszych. Niestety, są to również bardzo często sami piesi, którzy nieprawidłowo interpretują nowe przepisy. Są oni przede wszystkim zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie przechodzenia na drugą stronę ulicy (Art. 13. Ust. 1. Prawa o Ruchu Drogowym).

Szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Wcześniej obowiązujące przepisy dawały pierwszeństwo pieszemu w momencie, gdy wszedł już on na przejście dla pieszych. Obecnie, ma on pierwszeństwo już w trakcie wchodzenia na przejście (będąc na chodniku i zbliżając się do przejścia).

Art. 13. Ust. 1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Nie znaczy to jednak pierwszeństwa absolutnego i za wszelką cenę. A tak, zdają się sądzić niektórzy piesi. Zabronione jest nagłe wtargnięcie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet na przejściu dla pieszych. Pieszy zbliżając się do przejścia jest zobowiązany, zgodnie z definicją szczególnej ostrożności, ocenić sytuacje na drodze, aby nie spowodować utrudnienia w bieżącym ruchu pojazdów i dać czas ich kierowcom na wykonanie niezbędnych czynności, tj. zmniejszenia prędkości, zatrzymania się i ustąpienia pierwszeństwa.

Zmuszenie kierującego do ostrego hamowania może kosztować pieszego 150 zł.

Czytaj dalej: Pierwszeństwo pieszego na przejściu przed pojazdem nie obejmuje tramwaju

Wykroczenie

Niezastosowanie się do zakazu wejścia na przejście dla pieszych bezpośrednio przed jadący pojazd.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 14. Pkt. 1. Lit. a. Zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 150 zł

Punkty karne

brak

Kod

brak


Linki

Zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

4 odpowiedzi na „Nagłe wejście na przejście dla pieszych”

  1. […] Nagłe wejście na przejście dla pieszych […]

%d bloggers like this: