Nagłe wejście na przejście dla pieszych

W znowelizowanej niedawno ustawie Prawo o Ruchu Drogowym szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów. Podkreślenie ich praw na drodze częstokroć łamanych przez kierujących pojazdami mechanicznymi poprzez, m. in. zwiększenie kar za wykroczenia związane z nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, przyczyni się z pewnością do poprawy ich bezpieczeństwa, zmuszając kierowców do przestrzegania przepisów pod groźbą wysokiej kary finansowej.

Jednakże, nie tylko kierowcy są winni generowania niebezpiecznych sytuacji powstających w obrębie przejść dla pieszych. Niestety, są to również bardzo często sami piesi, którzy nieprawidłowo interpretują nowe przepisy. Są oni przede wszystkim zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie przechodzenia na drugą stronę ulicy (Art. 13. Ust. 1. Prawa o Ruchu Drogowym).

Szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Wcześniej obowiązujące przepisy dawały pierwszeństwo pieszemu w momencie, gdy wszedł już on na przejście dla pieszych. Obecnie, ma on pierwszeństwo już w trakcie wchodzenia na przejście (będąc na chodniku i zbliżając się do przejścia).

Art. 13. Ust. 1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Nie znaczy to jednak pierwszeństwa absolutnego i za wszelką cenę. A tak, zdają się sądzić niektórzy piesi. Zabronione jest nagłe wtargnięcie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet na przejściu dla pieszych. Pieszy zbliżając się do przejścia jest zobowiązany, zgodnie z definicją szczególnej ostrożności, ocenić sytuacje na drodze, aby nie spowodować utrudnienia w bieżącym ruchu pojazdów i dać czas ich kierowcom na wykonanie niezbędnych czynności, tj. zmniejszenia prędkości, zatrzymania się i ustąpienia pierwszeństwa.

Zmuszenie kierującego do ostrego hamowania może kosztować pieszego 150 zł.

Czytaj dalej: Pierwszeństwo pieszego na przejściu przed pojazdem nie obejmuje tramwaju

Aby uzyskać pełne informacje prawne dotyczące wykroczenia, zapraszamy do kontynuowania lektury.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do zakazu wejścia na przejście dla pieszych bezpośrednio przed jadący pojazd.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 14. Pkt. 1. Lit. a. Zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 150 zł

Punkty karne

brak

Kod

brak

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych
Nieudostępnienie swoich dokumentów tożsamości funkcjonariuszowi
Przejście sugerowane
Czy maszyny budowlane muszą posiadać tablice rejestracyjne?

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

7 odpowiedzi na „Nagłe wejście na przejście dla pieszych”

  1. […] Nagłe wejście na przejście dla pieszych […]

  2. […] Nagłe wejście na przejście dla pieszych […]

  3. […] Nagłe wejście na przejście dla pieszych […]

  4. […] Nagłe wejście na przejście dla pieszych […]

Pozostaw komentarz