Wymuszanie pierwszeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię poza przejściem

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, piesi chcący przejść na drugą stronę ulicy, powinni korzystać z przejścia dla pieszych, jeśli jest dostępne w danym miejscu. Przejścia dla pieszych są oznaczone specjalnymi znakami drogowymi (D-6 i P-10) i tylko na tak oznakowanych przejściach piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem zwiększa ryzyko wypadków drogowych, zwłaszcza w miejscach, gdzie kierowcy nie spodziewają się pieszych.

Jednakże, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone na przejściu sugerowanym lub poza przejściem sugerowanym, jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 metrów. W przypadku, gdy skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

Piesi przechodzący przez jezdnię na skrzyżowaniu, na którym nie ma przejścia dla pieszych powinni jednak zachowywać szczególną ostrożność i przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim piesi muszą ustąpić miejsca jadącym pojazdom! Przed rozpoczęciem przechodzenia przez jezdnię, muszą dokładnie rozejrzeć się w obie strony, aby upewnić się, że nie nadjeżdża żaden pojazd. Przechodzenie powinno odbywać się w linii prostej, bez zbędnego zbaczania na boki, co zwiększa widoczność pieszego dla kierowców i skraca czas przejścia. Przestrzeganie tych zasad pomaga zapewnić bezpieczeństwo zarówno pieszym, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego na skrzyżowaniu.

Art. 13. 3. Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Na skrzyżowaniu, na którym nie ma przejścia dla pieszych, zasady pierwszeństwa są ustalane zgodnie z powyższymi przepisami ruchu drogowego, które przyznają pierwszeństwo pojazdom. Pieszy nie ma pierwszeństwa przed pojazdem, a wymuszanie pierwszeństwa przez pieszego i wchodzenie bezpośrednio przed jadące pojazdy jest niedopuszczalne i niebezpieczne. Pieszy, który się tego dopuszcza może być również ukarany mandatem karnym.

Warto zaznaczyć, że na drogach dwujezdniowych, gdzie ruch odbywa się w dwóch kierunkach po dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, piesi mają ograniczone możliwości przechodzenia na drugą stronę ulicy. W takich przypadkach piesi są zobowiązani tylko i wyłącznie do korzystania z przejścia przez jezdnię w miejscach wyznaczonych znakami D-6 i P-10, nawet jeśli są one dość odległe.

Aby uzyskać pełne informacje prawne dotyczące wykroczenia, zapraszamy do kontynuowania lektury.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do zakazu wejścia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd poza przejściem dla pieszych.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 14. Pkt. 1. Lit. a. Zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 200 zł

Punkty karne

brak

Kod

brak

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Nagłe wejście na przejście dla pieszych
Jazda na motocyklu bez kasku
Znak B-20 STOP
Zakaz zatrzymania na pasie między jezdniami
Zaśmiecanie

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz