Zakaz zatrzymania na pasie między jezdniami

Zatrzymanie pojazdu na pasie między jezdniami jest niezgodne z przepisami zawartymi w Prawie o ruchu drogowym, art. 49. ust. 1. pkt. 8. Zazwyczaj jest to teren zielony, nieprzeznaczony do komunikacji pieszej i nieumożliwiający bezpiecznego przejścia na stronę drogi, gdzie zazwyczaj znajdują się ciągi komunikacyjne dla pieszych.

Zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Niestosujący się do zakazu kierowcy, muszą się niestety liczyć z mandatem i punktami karnymi.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do zakazu zatrzymania pojazdu na pasie między jezdniami.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 49. Ust. 1. Pkt. 8. Zabrania się zatrzymania pojazdu na pasie między jezdniami.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

H04


Zobacz także

Zatrzymanie przed znakiem drogowym
Zmuszanie innych pojazdów do najeżdżania na linię ciągłą
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania
Pierwszeństwo pieszego na przejściu przed pojazdem nie obejmuje tramwaju
Nieumieszczanie informacji o zakazie palenia papierosów w miejscu zabronionym

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz