Nieumieszczanie informacji o zakazie palenia papierosów w miejscu zabronionym

Nie trzeba nikogo przekonywać o szkodliwości dla zdrowia i dramatycznych konsekwencji nałogu tytoniowego. Dym z papierosa zawiera ponad 6 tysięcy związków chemicznych, z czego co najmniej 90 rakotwórczych. Choroby płuc, które są skutkiem palenia papierosów, średnia długość życia krótsza o 15 lat oraz szacunkowa liczba 7 milionów ludzi umierających co roku z tego powodu powinny przemówić do rozsądku obecnych palaczy. Niestety tak się nie dzieje. Specjaliści wskazują, że uzależnienie od nikotyny na inny charakter niż np. od alkoholu – jest przede wszystkim problemem psychicznym.

Celem przeciwdziałania uzależnieniu od używania tytoniu uchwalona została ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Reguluje ona kompleksowo politykę państwa w kwestiach handlu wyrobami zawierającymi nikotynę, zapobiegania ich spożywaniu, postępowania z osobami uzależnionymi i ich leczenia, a także „ochrony niepalących przed ekspansywnym postępowaniem palących”.

W tej ostatniej kwestii, mając na uwadze ograniczenie negatywnych skutków tzw. biernego palenia, wprowadzono szereg miejsc publicznych, w których obowiązuje bezwarunkowy zakaz spożywania produktów tytoniowych. Są to:

 • obiekty, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
 • jednostki oświaty i pomocy społecznej
 • wyższe uczelnie
 • zakłady pracy
 • obiekty kultury i wypoczynku
 • lokale gastronomiczno-rozrywkowe
 • środki transportu publicznego oraz obiekty służące obsłudze podróżnych
 • przystanki komunikacji publicznej
 • pomieszczenia obiektów sportowych
 • ogólnodostępne miejsca przeznaczone do zabaw dzieci
 • inne pomieszczenia dostępne do użytku publicznego

Ustawa nakłada obowiązek na właścicieli lub zarządzających ww. obiektami lub środkami transportu do umieszczenia w dobrze widocznych miejscach informacji słowno-graficznych o zakazie palenia wyrobów tytoniowych. Nieumieszczenie takiego komunikatu stanowi wykroczenie, a odpowiedzialna osoba może zostać pociągnięta do odpowiedzialności i ukarana począwszy od mandatu karnego do kary sądowej sięgającej 2000 zł.

Art. 5. Ust. 1a. Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”.

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Przejdź na stronę 2.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Nieumieszczanie informacji o zakazie palenia papierosów w miejscu zabronionym”

 1. […] Nieumieszczanie informacji o zakazie palenia papierosów w miejscu zabronionym […]

%d bloggers like this: