Kto powinien usunąć sople z dachu?

Osoba odpowiedzialna za usuwanie sopli z dachu to zazwyczaj właściciel budynku lub jego przedstawiciel, np. zarządca nieruchomości. Właściciel budynku ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom, które korzystają z tej nieruchomości, w tym również przechodniom. Dlatego powinien dbać o to, aby sople nie spadały na chodnik czy ulicę.

Jeśli sople spadają z dachu na przechodniów i stanowią zagrożenie, należy natychmiast podjąć działania, aby je usunąć. W przypadku braku reakcji na zagrożenie, właściciel lub zarządca nieruchomości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Spadający sopel z dachu może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób znajdujących się w pobliżu. Może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierci. W zależności od wielkości, ciężaru sopla oraz miejsca, w które uderzy, może dojść do różnego rodzaju obrażeń, takich jak złamania, urazy głowy, kręgosłupa czy kończyn. W takim przypadku osoba, na którą spadł sopel, powinna jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe lub udać się do lekarza lub do izby przyjęć najbliższego szpitala, aby uzyskać pomoc medyczną.

Źródło: Youtube

Odpowiedzialność za taki wypadek ponosi właściciel budynku, jeśli oberwanie sopla jest skutkiem braku odpowiedniej troski o stan techniczny budynku, jego zaniedbania lub niedbalstwa. Właściciel budynku może ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną. Osoba poszkodowana może również dochodzić odszkodowania od właściciela budynku w trybie cywilnym.

Aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom związanym z sopelkami spadającymi z dachu, właściciel lub zarządca budynku może podjąć kilka środków ostrożności.

Oto kilka sugestii:

  • Ocena ryzyka – przeprowadzenie oceny ryzyka, aby zidentyfikować miejsca, gdzie mogą tworzyć się sople, oraz określić potencjalne zagrożenia dla przechodniów.
  • Regularne czyszczenie dachu – usuwanie regularne śniegu, lodu i sopli z dachu może pomóc w zapobieganiu nagromadzeniu się dużych ilości lodu i śniegu, co zmniejsza ryzyko utworzenia się sopli.
  • Instalacja zabezpieczeń przeciw-soplowych – na dachu można zainstalować specjalne systemy, takie jak gładkie powierzchnie lub paski przeciw-soplowe, które utrudnią tworzenie się sopli i ich gromadzenie.
  • Ostrzeżenia i zabezpieczenia dla przechodniów – w razie konieczności wygrodzić obszar gdzie przechodzą ludzie, aby zmniejszyć ryzyko uderzenia w nich spadającymi soplami.
  • Regularne przeglądy techniczne – wykonywanie regularnych przeglądów dachu i systemów odprowadzania wody, a także naprawa ewentualnych usterek, może pomóc w zapobieganiu problemom związanym z tworzeniem się sopli.
  • Konsultacja z profesjonalistami – przeprowadzenie konsultacji z ekspertami ds. bezpieczeństwa budowlanego lub firmami zajmującymi się konserwacją dachów, aby uzyskać zalecenia dotyczące optymalnych rozwiązań zabezpieczających przed tworzeniem się sopli.
Źródło: Youtube

Zarządca powinien również zadbać, aby wszelkie działania były zgodne z miejscowymi przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa budowlanego.

W przypadku zauważenia potencjalnego niebezpieczeństwa związanego ze zwisającymi soplami, każda osoba może zadzwonić do konserwatora odpowiadającego za stan budynku, co można z łatwością zrobić, korzystając z numeru telefonu umieszczonego na tablicy informacyjnej na klatkach schodowych. Taka proaktywna reakcja może przyczynić się do szybkiego usunięcia zagrożenia.

Podsumowując, dbanie o bezpieczeństwo związane z usuwaniem sopli z dachu to nie tylko obowiązek właściciela budynku czy zarządcy nieruchomości, lecz także kluczowy element troski o życie i zdrowie przechodniów. Skuteczne środki prewencyjne, takie jak regularne czyszczenie dachu, instalacja zabezpieczeń i podejmowanie działań w razie zagrożenia, są nie tylko wyrazem odpowiedzialności, ale również środkiem ochrony dla wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej. Warto podkreślić, że inwestycje w bezpieczeństwo, wsparte regularnymi przeglądami i konsultacjami z profesjonalistami, przyczyniają się do minimalizacji ryzyka wypadków i tworzenia bezpiecznego środowiska dla wszystkich osób.


Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 61. Pkt. 2. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 91a. Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Zobacz także

Kto powinien uprzątnąć śnieg z chodnika?
Zakłócanie spokoju i porządku
Zanieczyszczanie drogi publicznej
Nieumieszczanie informacji o zakazie palenia papierosów w miejscu zabronionym
Pierwszeństwo pieszego na przejściu przed pojazdem nie obejmuje tramwaju

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz