Zanieczyszczanie drogi publicznej

Zanieczyszczanie drogi publicznej to zazwyczaj sprawka pojazdów ciężarowych wyjeżdżających z placu budowy z kołami oblepionymi błotem. Bywają też zanieczyszczenia lub śmieci uwalniane z przestrzeni ładunkowej podczas transportu i lądujące na drodze lub innych znajdujących się w pobliżu samochodach. Jest też możliwość, że droga zostanie zanieczyszczona ziemią przez ciągniki rolnicze wyjeżdżające na drogę publiczną z pola. Jak widać, możliwości jest wiele. Większość z tych sytuacji prowadzi do wzrostu zagrożenia wypadkiem wśród uczestników ruchu drogowego.

Źródło: Youtube.com / Kanał: Radio BIELSKO

Do obowiązków kierownika budowy, czy też kierującego pojazdem lub rolnika należy takie zabezpieczenie ładunku, tudzież oczyszczenie pojazdu, aby zapewnić utrzymanie drogi, na którą się wjeżdża w odpowiednim stanie. Natomiast, jeżeli dojdzie do zanieczyszczenia, powinno ono zostać jak najszybciej usunięte przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Zgłoszenia w ww. sprawie można zgłaszać do odpowiednich służb, jak policja czy straż miejska, bądź do zarządcy drogi. Sprawca musi liczyć się z karą w wysokości od 50 zł do 200 zł.

Warto w tym momencie wspomnieć również o zaśmieceniu / zanieczyszczeniu / uszkodzeniu drogi lub infrastruktury drogowej powstałemu na skutek wypadku drogowego, którego rezultatem jest także konieczność przywrócenia drogi do stanu przed wypadkiem. Koszty powstałe w wyniku czynności naprawczych mogą być na tyle wysokie, że ani właściciel / zarządca drogi, ani ubezpieczyciel pojazdu sprawcy nie będą takich kosztów chcieli ponieść. W takiej sytuacji sprawa będzie prawdopodobnie musiała otrzeć się o sąd.


Wykroczenie

Zaśmiecanie / zanieczyszczanie drogi publicznej.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 45. Ust. 1. Pkt. 9. Zabrania się zaśmiecania lub zanieczyszczania drogi.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 91. Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 50 zł do 200 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

H04

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Zaśmiecanie
Znak drogowy D-42 obszar zabudowany
Znak B-4 zakaz wjazdu motocykli
Przebieganie przez przejście dla pieszych
Niezachowanie odstępu od poprzedzającego pojazdu

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

2 odpowiedzi na „Zanieczyszczanie drogi publicznej”

  1. […] Zanieczyszczanie drogi publicznej […]

Pozostaw komentarz