Znak drogowy D-42 obszar zabudowany

Szczególnie ważne z uwagi na wzmożony ruch pieszych i rowerzystów oraz większą gęstość zabudowy jest ograniczenie prędkości w mieście, na obszarach zabudowanych. Ograniczenie prędkości do 50 km/h, pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg oraz minimalizuje ryzyko wypadków. Mniejsza prędkość daje kierowcom więcej czasu na reakcję na zmienne warunki drogowe, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa.

Ograniczenie prędkości do 50 km/h na obszarze zabudowanym ma wiele korzyści dla bezpieczeństwa, oto niektóre z nich:

 • Ograniczenie prędkości do 50 km/h znacznie zmniejsza ryzyko wypadków na pasach dla pieszych i skrzyżowaniach. Dzięki niższej prędkości, kierowcy mogą szybciej zareagować na nagłe sytuacje i uniknąć kolizji, co zwiększa bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
 • Przy niższych prędkościach potencjalne obrażenia w wypadkach są mniejsze. To oznacza, że ​​szanse na przeżycie i zmniejszenie obrażeń u uczestników wypadku są większe.
 • Mniejsze prędkości prowadzą do mniejszego zużycia paliwa przez pojazdy, co przekłada się na niższą emisję szkodliwych gazów i zanieczyszczeń powietrza. To korzystnie wpływa na jakość powietrza w obszarach zabudowanych.
 • Wyższa prędkość pojazdów w obszarach zabudowanych wiąże się z większym hałasem, co może być uciążliwe dla mieszkańców i wpływać negatywnie na jakość życia. Ograniczenie prędkości przyczynia się do zmniejszenia poziomu hałasu na ulicach.
 • Mniejsze prędkości w obszarach zabudowanych tworzą bardziej przyjazne środowisko dla pieszych, rowerzystów i mieszkańców. Ludzie czują się bardziej komfortowo przemieszczając się pieszo czy rowerem, co sprzyja aktywnemu stylowi życia i większej integracji społecznej.
 • Ograniczenie prędkości jest zgodne z koncepcją zrównoważonej mobilności, która promuje korzystanie z różnych środków transportu, zamiast opierać się wyłącznie na samochodach. To przyczynia się do zmniejszenia korków i zatłoczenia ulic oraz zmniejszenia obciążenia infrastruktury drogowej.
Źródło: Yotube

Warto podkreślić, że wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50 km/h na obszarach zabudowanych jest często wynikiem analizy danych dotyczących bezpieczeństwa i ruchu drogowego. Jest to środek mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu oraz poprawę jakości życia w miejskich obszarach zabudowanych.

Znak informacyjny D-42 „obszar zabudowany” jest równoznaczny z ograniczeniem prędkości do 50 km/h. Znak D-42 informuje o wjechaniu na obszar zabudowany, czyli teren, na którym znajdują się budynki, posesje oraz infrastruktura miejska. Na obszarach zabudowanych mogą również występować inne ograniczenia prędkości, takie jak 20 km/h na tzw. „strefach zamieszkania” czy 40 km/h na niektórych odcinkach dróg.


Wykroczenie

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 20. Ust. 1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h (…)

Przekroczenia prędkości do 30 km/h
 • przekroczenie prędkości do 10 km/h to mandat w wysokości 50 zł i 1 punkt karny – kod E 10
 • przekroczenie prędkości o 11 – 15 km/h to mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne – kod E 09
 • przekroczenie prędkości o 16 – 20 km/h to mandat w wysokości 200 zł i 3 punkty karne – kod E 08
 • przekroczenie prędkości o 21 – 25 km/h to mandat w wysokości 300 zł i 5 punktów karnych – kod E 07
 • przekroczenie prędkości o 26 – 30 km/h to mandat w wysokości 400 zł i 7 punktów karnych – kod E 06

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92a. § 1. Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.

Przekroczenia prędkości powyżej 30 km/h
 • przekroczenie prędkości o 31 – 40 km/h to mandat w wysokości 800 zł (1600 zł na warunkach recydywy) i 9 punktów karnych – kod E 05
 • przekroczenie prędkości o 41 – 50 km/h to mandat w wysokości 1000 zł (2000 zł na warunkach recydywy) i 11 punktów karnych – kod E 04
 • przekroczenie prędkości o 51 – 60 km/h to mandat w wysokości 1500 zł (3000 zł na warunkach recydywy) i 13 punktów karnych – kod E 03
 • przekroczenie prędkości o 61 – 70 km/h to mandat w wysokości 2000 zł (4000 zł na warunkach recydywy) i 14 punktów karnych – kod E 02
 • przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej to mandat w wysokości 2500 zł (5000 zł na warunkach recydywy) i 15 punktów karnych – kod E 01

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92a. § 2. Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, przekraczając je o ponad 30 km/h, podlega karze grzywny nie niższej niż 800 złotych.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

j.w.

Punkty karne

j.w.

Kod

j.w.

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

„Złota zasada” w ruchu drogowym
Znak B-4 zakaz wjazdu motocykli
Wchodzenie na torowisko na czerwonym
Jazda samochodem bez wymaganych świateł w tunelu
Prace na drodze a znaki drogowe

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o Punktyartykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz