Wchodzenie na torowisko na czerwonym

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, wjeżdżanie samochodem na przejazd kolejowy, gdy pali się czerwone światło i zapory są opuszczone, jest zabronione. Przejazdy kolejowe są uważane za niebezpieczne miejsca na drodze, ponieważ mogą wystąpić kolizje między pojazdami a pociągami. Dlatego też, kierowcy muszą być bardzo ostrożni na przejazdach kolejowych i zawsze przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

Naruszenie zakazu wjazdu na przejazd kolejowy, gdy pali się czerwone światło i zapory są opuszczone, może skutkować wysoką karą pieniężną oraz punktami karnej. Co więcej, w przypadku wypadku na przejeździe kolejowym, kierowca może ponieść poważne konsekwencje prawne, a także spowodować straty materialne i ludzkie.

Niestety, zdarza się, że piesi również nie przestrzegają zakazu wejścia na przejazd, gdy pali się czerwone światło i zapory są opuszczone. Chociaż piesi nie poruszają się pojazdami mechanicznymi, to nadal muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego, w tym tych dotyczących przejazdów / przejść kolejowych.

Źródło: Youtube

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa związanego z przejazdami kolejowymi i nie przestrzega sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej. Zdarza się, że piesi chcą skrócić drogę i przechodzą przez przejazd kolejowy, nie zważając na to, że może tam pojawić się pociąg. Takie zachowanie jest bardzo niebezpieczne i może prowadzić do wypadków, które zagrażają nie tylko zdrowiu i życiu pieszego, ale również pasażerom pociągów.

Dlatego ważne jest, aby zarówno kierowcy, jak i piesi byli świadomi ryzyka związanego z przejazdami kolejowymi i przestrzegali przepisów ruchu drogowego, w tym zakazu wjazdu / wejścia na przejazd kolejowy, gdy pali się czerwone światło i zapory są opuszczone.


Wykroczenie

Wejście na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 14. Ust. 6. Zabrania się wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 2000 zł.

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle
Zakaz wyprzedzania na przejazdach kolejowych
B-21 zakaz skręcania w lewo
Łamanie praw pieszych przez zmotoryzowanych
Prawidłowo oznakowane przejście dla pieszych

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

3 odpowiedzi na „Wchodzenie na torowisko na czerwonym”

  1. […] Wchodzenie na torowisko na czerwonym […]

  2. […] Wchodzenie na torowisko na czerwonym […]

Pozostaw komentarz