Jak długo można stać samochodem w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym?

Strefa zamieszkania, to obszar wydzielony przez władze lokalne, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości do maksymalnie 20 km/h. Jest to często stosowane rozwiązanie na obszarach miejskich, w szczególności osiedlach mieszkaniowych, gdzie ulice są przeznaczone głównie dla pieszych i ograniczenie prędkości ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

W strefie zamieszkania obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym. Piesi mogą korzystać z całej szerokości drogi, a kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza wobec dzieci, które mogą przebywać na drodze.

Strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Strefy zamieszkania są oznakowane znakami drogowymi D-40 „strefa zamieszkania” i D-41 „koniec strefy zamieszkania” informującymi o charakterze obszaru, na który się wjeżdża samochodem. Warto zaznaczyć, że wszystkie wjazdy i wyjazdy do i ze strefy muszą być oznakowane ww. znakami drogowymi, w przeciwnym wypadku strefa jest uznawana za nieważną.

Jeszcze jedna istotna sprawa. W strefie zamieszkania obowiązują również specjalne zasady dotyczące parkowania pojazdów. Kierowcy mogą parkować wyłącznie na miejscach wyznaczonych i przeznaczonych do tego celu. W przeciwnym razie popełniają wykroczenie, które może być karane mandatem przez odpowiednie służby.

Art. 49. Ust. 2. Pkt. 4. Zabrania się postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Ograniczenie parkowania do miejsc wyznaczonych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się pieszych oraz pojazdów, zwłaszcza w obszarze, gdzie ulice są węższe lub ruch jest bardziej intensywny. Dzięki temu strefa zamieszkania staje się bardziej przyjazna dla pieszych i mieszkańców.

Ale, czy istnieje możliwość pozostawienia pojazdu poza miejscem wyznaczonym i na jak długo, aby nie narazić się na mandat?

Tak, istnieje taka możliwość! Definicja postoju zawarta w polskim prawie drogowym mówi o unieruchomieniu pojazdu trwającym dłużej niż 1 minutę. Zatem jeśli zostawienie pojazdu w strefie zamieszkania zajmuje mniej niż 1 minutę, można to zrobić bez naruszania przepisów ruchu drogowego.

Postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

W praktyce oznacza to, że krótkotrwałe zatrzymanie się, na przykład na czas odbioru lub wysadzenia pasażera, dostarczenia paczki czy wykonania innego krótkiego zadania, nie będzie stanowiło naruszenia przepisów, o ile trwa to mniej niż 1 minutę.

Jednakże, należy pamiętać, że strefa zamieszkania to obszar, w którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność i uwagę, zwłaszcza wobec pieszych i innych użytkowników drogi. Dlatego też, nawet jeśli zatrzymujemy się na krótko, zawsze powinniśmy upewnić się, że nie blokujemy ruchu ani nie tworzymy zagrożenia dla innych użytkowników drogi.


Wykroczenie

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 49. Ust. 2. Pkt 4. Zabrania się postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

H 28

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Wchodzenie na torowisko na czerwonym
Jazda samochodem przewożącym pasażerów z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa
Palenie papierosów w lesie
Czy pies na spacerze powinien mieć smycz i kaganiec?
Jazda rowerem bez światełek

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz