Jazda samochodem przewożącym pasażerów z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa

W latach 30. XX wieku, pasy bezpieczeństwa były stosowane w samolotach, ale nie były popularne w samochodach, ponieważ uważano je za niewygodne i niepraktyczne. Jednakże wraz z postępem technologicznym i coraz większą liczbą wypadków drogowych, potrzeba zapewnienia większego bezpieczeństwa kierowców i pasażerów stała się coraz bardziej oczywista.

Pasy bezpieczeństwa w samochodach w obecnej formie zostały wynalezione przez szwedzkiego inżyniera Nilsa Bohlina, który pracował w firmie Volvo. Bohlin zaprojektował trzypunktowe pasy bezpieczeństwa w 1959 roku, a już w 1962 roku stały się one standardowym wyposażeniem samochodów Volvo.

Po wynalezieniu trzypunktowych pasów bezpieczeństwa przez Bohlina, ich stosowanie stopniowo się rozprzestrzeniało w samochodach i wkrótce stały się obowiązkowym wyposażeniem w większości krajów na świecie. Dzięki pasom bezpieczeństwa liczba ofiar wypadków drogowych uległa zmniejszeniu, co potwierdza ich skuteczność w zapobieganiu poważnym urazom i śmierci.

Tak więc, wszyscy korzystający z samochodu powinni korzystać z tego wynalazku, bez względu na to, czy jadą na krótkim czy długim dystansie. Korzystanie z pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe w większości krajów, również w Polsce i ma na celu ochronę kierowców i pasażerów.

Źródło: Youtube.com

Do pełnego obrazu brakuje jednak jednej rzeczy. Warto wspomnieć, że obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa nie dotyczy wszystkich. Art. 39 ust. 2 Prawa o Ruchu Drogowym wymienia takie osoby. Są to:

 • osoby mające zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa
 • kobiety o widocznej ciąży
 • kierujący taksówką podczas przewożenia pasażera
 • instruktor lub egzaminator podczas szkolenia lub egzaminowania
 • policjant, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, żołnierz Sił Zbrojnych RP – podczas przewożenia osoby zatrzymanej
 • funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności służbowych
 • żołnierz Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych
 • zespół medyczny w czasie udzielania pomocy medycznej
 • konwojent podczas przewożenia wartości pieniężnych
 • osoba chora lub niepełnosprawna przewożona na noszach lub w wózku inwalidzkim
 • dziecko w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3
 • dziecka przewożonego na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Przejdź na stronę 2.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze