Jazda samochodem przewożącym pasażerów z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa

W latach 30. XX wieku, pasy bezpieczeństwa były stosowane w samolotach, ale nie były popularne w samochodach, ponieważ uważano je za niewygodne i niepraktyczne. Jednakże wraz z postępem technologicznym i coraz większą liczbą wypadków drogowych, potrzeba zapewnienia większego bezpieczeństwa kierowców i pasażerów stała się coraz bardziej oczywista.

Pasy bezpieczeństwa w samochodach w obecnej formie zostały wynalezione przez szwedzkiego inżyniera Nilsa Bohlina, który pracował w firmie Volvo. Bohlin zaprojektował trzypunktowe pasy bezpieczeństwa w 1959 roku, a już w 1962 roku stały się one standardowym wyposażeniem samochodów Volvo.

Po wynalezieniu trzypunktowych pasów bezpieczeństwa przez Bohlina, ich stosowanie stopniowo się rozprzestrzeniało w samochodach i wkrótce stały się obowiązkowym wyposażeniem w większości krajów na świecie. Dzięki pasom bezpieczeństwa liczba ofiar wypadków drogowych uległa zmniejszeniu, co potwierdza ich skuteczność w zapobieganiu poważnym urazom i śmierci.

Tak więc, wszyscy korzystający z samochodu powinni korzystać z tego wynalazku, bez względu na to, czy jadą na krótkim czy długim dystansie. Korzystanie z pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe w większości krajów, również w Polsce i ma na celu ochronę kierowców i pasażerów.

Źródło: Youtube.com

Do pełnego obrazu brakuje jednak jednej rzeczy. Warto wspomnieć, że obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa nie dotyczy wszystkich. Art. 39 ust. 2 Prawa o Ruchu Drogowym wymienia takie osoby. Są to:

 • osoby mające zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa
 • kobiety o widocznej ciąży
 • kierujący taksówką podczas przewożenia pasażera
 • instruktor lub egzaminator podczas szkolenia lub egzaminowania
 • policjant, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, żołnierz Sił Zbrojnych RP – podczas przewożenia osoby zatrzymanej
 • funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności służbowych
 • żołnierz Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych
 • zespół medyczny w czasie udzielania pomocy medycznej
 • konwojent podczas przewożenia wartości pieniężnych
 • osoba chora lub niepełnosprawna przewożona na noszach lub w wózku inwalidzkim
 • dziecko w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3
 • dziecka przewożonego na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Wykroczenie

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 45. Ust. 2. Pkt. 3. Kierującemu pojazdem zabrania się przewożenia pasażera w sposób niezgodny z art. 39, 40 lub 63 ust. 1.

w związku z

Art. 39. Ust. 1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3, 3b i 3c.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

8 punktów karnych

Kod

J 05

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Znak B-36 zakaz zatrzymywania się
Znak B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
Znak B-35 lub B-36 z tabliczką T-24 odholowanie na koszt właściciela
Znak B-41 zakaz ruchu pieszych
Oddalenie się od samochodu gdy silnik jest w ruchu

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

3 odpowiedzi na „Jazda samochodem przewożącym pasażerów z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa”

 1. […] Jazda samochodem przewożącym pasażerów z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa […]

 2. […] Jazda samochodem przewożącym pasażerów z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa […]

 3. […] Jazda samochodem przewożącym pasażerów z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa […]

Pozostaw komentarz