Zakaz zatrzymania na chodniku pojazdów powyżej 2,5T DMC

Można powiedzieć, że sytuacja przedstawiona na zdjęciu głównym do niniejszego artykułu zależy do tych z gatunku „ekstremalnych”. Kierowca pojazdu w skrócie zwanego „TIR’em” postanawia zaparkować, prawdopodobnie w pobliżu swojego domu i w ten sposób dopuszcza się popełnienia wykroczeń związanych z niedopuszczalnym zatrzymaniem i postojem pojazdu polegających na zaparkowaniu pojazdu ciężarowego przekraczającego długość 12 m lub DMC 16 t na obszarze zabudowanym w miejscu innym niż wyznaczony parking przeznaczony dla tego typu pojazdów; oraz, dodatkowo, zaparkowanie pojazdu przekraczającego 2,5 t na chodniku.

Pierwsze wykroczenie, tzn. naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m. zostało opisane w artykule, który można znaleźć tutaj.

Drugie wykroczenie, polegające na niezastosowaniu się do zakazu zatrzymania lub postoju na chodniku pojazdów powyżej 2,5T DMC zostało zawarte w przepisach dotyczących zatrzymania i postoju na chodniku, tj. w art. 47 Prawa o Ruchu Drogowym. Wymagania dopuszczające tego rodzaju parkowanie zostały opisane tutaj.

Dopuszczalna masa całkowita – największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Natomiast, nigdy za mało przypominania, parkowanie na chodniku, w taki czy inny sposób, jest dopuszczone tylko i wyłącznie dla pojazdów nieprzekraczających 2,5 t dopuszczalnej masy całkowitej. Wszystkie duże pojazdy ciężarowe, jak i przeważająca większość średnich samochodów dostawczych przekracza tą wartość i w związku z tym, nie ma prawa na chodniku parkować. Co więcej, istnieje spora grupa samochodów osobowych, jak chociażby większe pojazdy terenowe lub niektóre „elektryki”, które również przekraczają 2,5 t DMC i one również nie mogą parkować na chodniku w jakikolwiek sposób.

Niezastosowanie się do przepisów zawartych w art. 47 wiąże się z koniecznością zapłacenia mandatu w wysokości 100 zł i 1 punktem karnym.


Wykroczenie

Naruszenie zakazu zatrzymania lub postoju na chodniku pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5T.

Naruszone przepisy

Art. 47. Ust. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

  1. na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
  2. szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
  3. pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Ust. 2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w Ust. 1. Pkt 1 i 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

H04

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska, Inspekcja Transportu Drogowego


Zobacz także

Warunki zatrzymania i postoju na chodniku
Parkowanie samochodem ciężarowym na terenie zabudowanym
Używanie klaksonu na obszarze zabudowanym
Jazda samochodem przewożącym pasażerów z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa
Nadużywanie hamulca w czasie postoju

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

3 odpowiedzi na „Zakaz zatrzymania na chodniku pojazdów powyżej 2,5T DMC”

  1. […] Zakaz zatrzymania na chodniku pojazdów powyżej 2,5T DMC […]

  2. […] Zakaz zatrzymania na chodniku pojazdów powyżej 2,5T DMC […]

  3. […] Zakaz zatrzymania na chodniku pojazdów powyżej 2,5T DMC […]

Pozostaw komentarz