Parkowanie samochodem ciężarowym na terenie zabudowanym

Infrastruktura drogowa w mieście nie jest przystosowana do długotrwałych obciążeń generowanych przez poruszające się po drogach duże pojazdy ciężarowe. W szczególności, dotyczy to parkowania takich pojazdów na parkingach miejskich, które nie są w stanie opierać się tak wielkim ciężarom przez dłuższy okres czasu. Do tego celu wyznaczane są specjalne parkingi, na których mogą zatrzymywać się pojazdy typu TIR. Parkingi te można zauważyć zwłaszcza wzdłuż tras tranzytowych, najczęściej przy tzw. Miejscach Obsługi Podróżnych.

Obszar zabudowany – obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Oczywiście, w miastach przemieszczają się tiry, lecz zazwyczaj dostarczają one towary z punktu A do punktu B i natychmiast po pozbyciu się ładunku opuszczają obszar miejski. Pozwalają na to zezwolenia umożliwiające poruszanie się po mieście i parkowanie dużym pojazdom ciężarowym w postaci identyfikatorów. Są one wydawane przez Zarząd Dróg Miejskich w trzech kategoriach: identyfikatory C-5 / C-10, identyfikatory C-16, oraz dla pojazdów nienormatywnych.

Należy pamiętać, że zakaz parkowania dotyczy dużych pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, a nie mniejszych pojazdów dostawczych.

Dopuszczalna masa całkowita – największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Wykroczenie

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 49. Ust. 2. Pkt. 5. Zabrania się postoju na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 200 zł do 300 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

H04

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska, Inspekcja Transportu Drogowego


Zobacz także

Warunki zatrzymania i postoju na chodniku
Zakaz zatrzymania na chodniku pojazdów powyżej 2,5T DMC
Parkowanie na chodniku z dala od krawędzi jezdni
Postój w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym
Nieuzasadnione użycie tylnego światła przeciwmgielnego

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

4 odpowiedzi na „Parkowanie samochodem ciężarowym na terenie zabudowanym”

  1. […] Parkowanie samochodem ciężarowym na terenie zabudowanym […]

  2. […] Parkowanie samochodem ciężarowym na terenie zabudowanym […]

  3. […] Pierwsze wykroczenie, tzn. naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m. zostało opisane w artykule, który można znaleźć tutaj. […]

  4. […] Parkowanie samochodem ciężarowym na terenie zabudowanym […]

Pozostaw komentarz