Parkowanie na chodniku z dala od krawędzi jezdni

Chodnik jest przeznaczony do ruchu pieszych. Zabronione jest poruszanie się na nim pojazdami, a nieliczne wypadki, kiedy się to dzieje podlegają postępowaniu mandatowemu. Chodzi oczywiście o zapewnienie bezpiecznego poruszania się chodnikiem niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, czyli pieszym.

Chodnik – część drogi przeznaczona do ruchu pieszych

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym czyni wyjątek dla rowerzystów, którzy w określonych wypadkach mogą skorzystać z chodnika. Dzieję się tak w przypadku, gdy: (1) rowerzysta opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem; (2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; (3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Jazda pojazdem samochodowym wzdłuż po chodniku jest zabroniona i karalna, istnieje jednak możliwość zaparkowania samochodu na chodniku. Wymagane jest jednak spełnienie określonych warunków. Pierwszym z nich jest brak znaku B-35 „zakaz postoju” lub B-36 „zakaz zatrzymywania się”; ewentualnie, zakaz postoju lub zatrzymywania się z tabliczką: „Nie dotyczy chodnika”. Kolejnym, pozostawienie pieszym miejsca na swobodne i bezpieczne przejście chodnikiem. A także, zaparkowanie samochodu jak najbliżej krawędzi jezdni.

Skuter to też pojazd i powinien być pozostawiony w innym miejscu niż to widoczne na zdjęciu.

Niedopuszczalne jest więc oddalanie się samochodem od jezdni i jazda po chodniku w poszukiwaniu miejsca na pozostawienie auta, np. w jakimś ustronnym miejscu pod blokiem mieszkalnym. Takie postępowanie stwarza przede wszystkim wielorakie niebezpieczeństwo dla pieszych, którzy mają prawo nie spodziewać się żadnej przeszkody podczas przebywania na chodniku.


Wykroczenie

Parkowanie na chodniku z dala od krawędzi jezdni.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 47. Ust. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Ust. 2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w Ust. 1 Pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

H04


Zobacz także

Jazda rowerem po chodniku
Parkowanie na chodniku bez pozostawienia przejścia pieszym
Znak B-23 zakaz zawracania
Niezachowanie ostrożności podczas cofania
Zielona strzałka do skrętu w prawo

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

4 odpowiedzi na „Parkowanie na chodniku z dala od krawędzi jezdni”

  1. […] Parkowanie na chodniku z dala od krawędzi jezdni […]

  2. […] Parkowanie na chodniku z dala od krawędzi jezdni […]

  3. […] Parkowanie na chodniku z dala od krawędzi jezdni […]

  4. […] Parkowanie na chodniku z dala od krawędzi jezdni […]

Pozostaw komentarz