Parkowanie na chodniku bez pozostawienia przejścia pieszym

Prawa pieszych są notorycznie ograniczane przez kierujących parkujących swoje pojazdy na chodniku. Niewystarczająca ilość wyznaczonych miejsc parkingowych w miastach powoduje, że korzystają oni z chodnika, jako miejsca postoju swoich pojazdów. Takie postępowanie jest dozwolone, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich przepisów zawartych w Prawie o ruch drogowym. Jednak często zdarza się sytuacja, że pozostawione auto uniemożliwia przejście pieszym tam, gdzie powinno ono być im zapewnione.

Chodnik – część drogi przeznaczona do ruchu pieszych

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Kierujący muszą spełnić określone warunki uprawniające ich do pozostawienia pojazdu na chodniku. Pierwszym z nich jest brak znaku B-35 „zakaz postoju” lub B-36 „zakaz zatrzymywania się”; ewentualnie, zakaz postoju lub zatrzymywania się z tabliczką: „Nie dotyczy chodnika”. Kolejnym, zaparkowanie samochodu jak najbliżej krawędzi jezdni. A także, pozostawienie pieszym miejsca na swobodne i bezpieczne przejście chodnikiem. Prawo o ruchu drogowym definiuje tutaj minimalną szerokość pozostawionego dla pieszych chodnika na 1,5 metra.

Jednakże, często ilość pozostawiona pieszym na przejście jest po prostu znikoma. O ile, możliwe jest przejście chodnikiem przez jedną osobę, to już minięcie się dwóch idących w przeciwnych kierunkach jest niemożliwe. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na definicję pieszego zawartą w „biblii kierowców”.

Pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i nie wykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające ruch, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Jak wynika z powyższego określenia pieszy, to nie tylko samotnie idąca chodnikiem osoba. Pieszym jest również jadący na wózku inwalidzkim niepełnosprawny, czy też wychowawczyni żłobka pchająca wózek z sześcioma siedzącymi w nim szkrabami. Takie osoby tak samo powinny mieć nieskrępowane prawo do korzystania ze swych praw na chodniku. Niestety, samolubni kierowcy często o tym zapominają i blokują przejście na chodniku. W ten sposób popełniają oni zagrożone mandatem wykroczenie, czego powinni być świadomi.


Wykroczenie

Parkowanie na chodniku bez pozostawienia minimum 1,5 m przejścia dla pieszych.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 47. Ust. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Ust. 2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w Ust. 1 Pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

H 28


Zobacz także

Parkowanie na chodniku z dala od krawędzi jezdni
Nieumieszczanie informacji o szkodliwości picia alkoholu
Pierwszeństwo pieszego na przejściu przed pojazdem nie obejmuje tramwaju
Wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle
Nagłe wejście na przejście dla pieszych

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

6 odpowiedzi na „Parkowanie na chodniku bez pozostawienia przejścia pieszym”

  1. […] Parkowanie na chodniku bez pozostawienia przejścia pieszym […]

  2. […] Parkowanie na chodniku bez pozostawienia przejścia pieszym […]

  3. […] Parkowanie na chodniku bez pozostawienia przejścia pieszym […]

  4. […] Parkowanie na chodniku bez pozostawienia przejścia pieszym […]

  5. […] Parkowanie na chodniku bez pozostawienia przejścia pieszym […]

  6. […] Parkowanie na chodniku bez pozostawienia przejścia pieszym […]

Pozostaw komentarz