Parkowanie na chodniku bez pozostawienia przejścia pieszym

Prawa pieszych są notorycznie ograniczane przez kierujących parkujących swoje pojazdy na chodniku. Niewystarczająca ilość wyznaczonych miejsc parkingowych w miastach powoduje, że korzystają oni z chodnika, jako miejsca postoju swoich pojazdów. Takie postępowanie jest dozwolone, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich przepisów zawartych w Prawie o ruch drogowym. Jednak często zdarza się sytuacja, że pozostawione auto uniemożliwia przejście pieszym tam, gdzie powinno ono być im zapewnione.

Chodnik – część drogi przeznaczona do ruchu pieszych

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Kierujący muszą spełnić określone warunki uprawniające ich do pozostawienia pojazdu na chodniku. Pierwszym z nich jest brak znaku B-35 „zakaz postoju” lub B-36 „zakaz zatrzymywania się”; ewentualnie, zakaz postoju lub zatrzymywania się z tabliczką: „Nie dotyczy chodnika”. Kolejnym, zaparkowanie samochodu jak najbliżej krawędzi jezdni. A także, pozostawienie pieszym miejsca na swobodne i bezpieczne przejście chodnikiem. Prawo o ruchu drogowym definiuje tutaj minimalną szerokość pozostawionego dla pieszych chodnika na 1,5 metra.

Jednakże, często ilość pozostawiona pieszym na przejście jest po prostu znikoma. O ile, możliwe jest przejście chodnikiem przez jedną osobę, to już minięcie się dwóch idących w przeciwnych kierunkach jest niemożliwe. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na definicję pieszego zawartą w „biblii kierowców”.

Pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i nie wykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające ruch, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Jak wynika z powyższego określenia pieszy, to nie tylko samotnie idąca chodnikiem osoba. Pieszym jest również jadący na wózku inwalidzkim niepełnosprawny, czy też wychowawczyni żłobka pchająca wózek z sześcioma siedzącymi w nim szkrabami. Takie osoby tak samo powinny mieć nieskrępowane prawo do korzystania ze swych praw na chodniku. Niestety, samolubni kierowcy często o tym zapominają i blokują przejście na chodniku. W ten sposób popełniają oni zagrożone mandatem wykroczenie, czego powinni być świadomi.


Wykroczenie

Parkowanie na chodniku bez pozostawienia minimum 1,5 m przejścia dla pieszych.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 47. Ust. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Ust. 2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w Ust. 1 Pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

H04


Linki

Parkowanie na chodniku z dala od krawędzi jezdni

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

4 odpowiedzi na „Parkowanie na chodniku bez pozostawienia przejścia pieszym”

  1. […] Parkowanie na chodniku bez pozostawienia przejścia pieszym […]

  2. […] Parkowanie na chodniku bez pozostawienia przejścia pieszym […]

  3. […] Parkowanie na chodniku bez pozostawienia przejścia pieszym […]

  4. […] Parkowanie na chodniku bez pozostawienia przejścia pieszym […]

%d bloggers like this: