Wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle

Wypadki mające miejsce na przejazdach kolejowych są zawsze niezwykle spektakularne i zazwyczaj tragiczne w skutkach. Wydawałoby się, że prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest znikome, a jednak zdarzają się w momencie, gdy wszyscy już zapomną o ostatnim z nich. Obrazy zniszczonych pojazdów, które w zetknięciu z lokomotywą nie mają najmniejszych szans, nie mówiąc o pasażerach, nie są widocznie wystarczającą przestrogą dla co raz to nowych śmiałków usiłujących przekroczyć torowisko, chociaż powinni zaczekać.

Przejazd kolejowo-drogowy – skrzyżowanie w jednym poziomie torów lub bocznicy kolejowej z drogą. Jeśli skrzyżowanie jest przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego i/lub rowerowego, wówczas nazywane jest przejściem. Przejazdy i przejścia rowerowe umożliwiają bezpieczne przekraczanie torów, pod warunkiem że ich użytkownicy stosują się do obowiązujących przepisów.

bezpieczny-przejazd.pl
Źródło: Youtube.com / Kanał: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ustawodawca, mając na celu ich przykładne ukaranie zwiększył karę za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle do 2000 zł, a przypadku recydywy do 4000 zł. Jeżeli chodzi o tego rodzaju wykroczenia, to trzeba powiedzieć jest duże prawdopodobieństwo wykrycia ich sprawców ponieważ większość przejazdów kolejowych jest obecnie na bieżąco monitorowanych. I to, powinno być przestrogą dla ryzykantów, ryzykujących życiem swoim i swoich pasażerów – nie wjeżdżaj na czerwonym, bo na pewno zapłacisz.

Źródło: Youtube.com / Kanał: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardzo ciekawe statystyki dotyczące zdarzeń na przejazdach kolejowych można znaleźć na stronie internetowej kampanii informacyjnej Bezpieczny Przejazd.


Wykroczenie

Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 98. Ust. 5. Sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97a. Pkt. 1. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także kierujący pojazdem, który narusza zakaz objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym, wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone, oraz wejścia lub wjazdu na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2000 złotych.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 2000 zł. Kwota mandatu wzrośnie do 4000 zł jeżeli wykroczenie zostanie popełnione w warunkach recydywy.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

15 punktów karnych

Kod

H 11

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych
Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych
Znak B-13 zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Znak B-6 zakaz wjazdu ciągników rolniczych
Samowolne umieszczanie znaków

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

6 odpowiedzi na „Wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle”

  1. […] Wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle […]

  2. […] Wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle […]

  3. […] Wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle […]

  4. […] Wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle […]

  5. […] Wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle […]

  6. […] Wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle […]

Pozostaw komentarz