Zakaz wyprzedzania na przejazdach kolejowych

Od 17 września 2022 wchodzą w Polsce nowe zasady karania kierowców za wykroczenia popełnione w warunkach recydywy. Znaczy to, że jeżeli dana osoba popełni to samo przewinienie drogowe w okresie dwóch lat od poprzedniego, zostanie ukarana mandatem dwa razy wyższym niż poprzednio.

Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie z ruchu piratów drogowych, gdyż zapłacą oni więcej nie tylko za mandat, ale również szybciej będą w stanie stracić swoje prawo jazdy, w związku ze zwiększeniem liczby punktów karnych przyznawanych za niektóre wykroczenia i wydłużonym do dwóch lat okresem ich rozliczenia.

Zasada recydywy dotyczyć będzie również, m. in. łamania przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych. A, jednym z nich jest zakaz wyprzedzania innych pojazdów na przejazdach kolejowych. Mówi o tym Prawo o Ruchu Drogowym w art. 28. ust. 3. pkt. 3.

Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Źródło: Youtube.com / Kanał: szymzar

Liczba wypadków na przejazdach kolejowych utrzymuje się przez lata na podobnym poziomie, aktualne dane można sprawdzić na stronie internetowej https://bezpieczny-przejazd.pl/o-kampanii/statystyki/ a irracjonalne poczynania kierowców „podziwiać” można ma kanale PKP Polskich Linii Kolejowych serwisu Youtube. Włos jeży się na głowie i człowiek pyta sam siebie, co sobie myślą ci kierowcy.

Przejazd kolejowo-drogowy – skrzyżowanie w jednym poziomie torów lub bocznicy kolejowej z drogą. Jeśli skrzyżowanie jest przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego i/lub rowerowego, wówczas nazywane jest przejściem. Przejazdy i przejścia rowerowe umożliwiają bezpieczne przekraczanie torów, pod warunkiem że ich użytkownicy stosują się do obowiązujących przepisów.

bezpieczny-przejazd.pl

Warto pamiętać również o jednej rzeczy. Obecnie większość przejazdów kolejowych jest monitorowanych i długie ramie sprawiedliwości jest w stanie sięgnąć po kierowców łamiących przepisy na przejazdach niekoniecznie w momencie ich popełnienia, ale także później.


Wykroczenie

Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 28. Ust. 3. Pkt. 3. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92b. Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 1000 zł. Kwota mandatu wzrośnie do 2000 zł jeżeli wykroczenie zostanie popełnione w warunkach recydywy.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

10 punktów karnych

Kod

F 06

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle
Zakaz postoju przed i za przejazdem kolejowym
Zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych
Zakaz postoju – podsumowanie
Nieuprawniona jazda po buspasie

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Komentarze

3 odpowiedzi na „Zakaz wyprzedzania na przejazdach kolejowych”

  1. […] Zakaz wyprzedzania na przejazdach kolejowych […]

  2. […] Zakaz wyprzedzania na przejazdach kolejowych […]

  3. […] Zakaz wyprzedzania na przejazdach kolejowych […]

Pozostaw komentarz