Nieuprawniona jazda po buspasie

Tzw. buspasy powstały w dużych, zatłoczonych miastach w celu ułatwienia pojazdom komunikacji publicznej sprawniejszego przemieszczania się zakorkowanymi ulicami. Wszak jest w tym rozumowaniu dużo sensu. O ile w jednym samochodzie najczęściej podróżuje 1-2 osoby, to w autobusie komunikacji miejskiej może już ich być 100 i więcej. Przemieszanie tak dużej grupy ludzi od przystanku do przystanku zostało uznane za priorytetowe. Aby, zapewnić autobusowi komunikacji zbiorowej bezproblemowy przejazd wydzielono tam, gdzie jest to możliwe, na szczególnie uczęszczanych przez samochody odcinakach dróg specjalne pasy i wyłączono z ich użytkowania pojazdy prywatne.

§ 91. Ust. 1. Znak P-22 „BUS” oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
Znak drogowy D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów”

Buspasy zostały oznakowane w doskonale widoczny sposób znakami drogowymi poziomymi i pionowymi. Jest to w tym wypadku szczególnie istotne i ma ograniczyć liczbę kierowców, którzy „omyłkowo” poruszają się nieprzeznaczonym dla nich pasem ruchu. Oznaczenie poziome składa się ze znaku P-22 „BUS”, którego nie sposób jest nie zauważyć. Natomiast, znaki pionowe, to znaki informacyjne: D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” i D-12 „pas ruchu dla autobusów”. Pod znakami umieszczone są zazwyczaj tablice z ewentualną informacją dot. dni i godzin, w których pas ruchu dostępny jest jedynie dla pojazdów wykonujących przewóz osób.

Źródło: Youtube.com / Kanał: 17luty1983

Do ruchu pasem mogą być dopuszczone pojazdy inne niż komunikacji publicznej, ale musi to być uwzględnione w występującym oznakowaniu – napisy na pasie odnoszące się do uprawnionych pojazdów, np. MTON (Miejski Transport Osób Niepełnosprawnych), czy TAXI.

Właściciele pojazdów prywatnych, którzy celem ominięcia występujących utrudnień w ruchu, zdecydują się na jazdę buspasem zostaną ukarani mandatem stuzłotowym i pięcioma punktami karnymi.


Wykroczenie

Naruszenie postanowień wynikających ze znaków D-11, D-12, P-22.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 49. Ust. 1. Znaki:
1) D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów”,
2) D-12 „pas ruchu dla autobusów”
oznaczają odpowiednio początek lub kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Ust. 2. Umieszczony na znakach D-11 lub D-12 napis lub symbol pojazdu oznacza, że na pasie ruchu oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch pojazdu określonego tym napisem lub symbolem.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

5 punktów karnych

Kod

C 10

Uprawnienia mandatowe

Policja


Linki

Uniemożliwienie autobusowi włączenia się do ruchu
Uniemożliwienie dostępu do pojazdów komunikacji publicznej na przystanku
Parkowanie na linii przystankowej
Parkowanie na przystanku autobusowym
Zakaz zatrzymania w tunelu

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


przez

Tagi:

Komentarze

7 odpowiedzi na „Nieuprawniona jazda po buspasie”

  1. […] Nieuprawniona jazda po buspasie […]

  2. […] Nieuprawniona jazda po buspasie […]

  3. […] Nieuprawniona jazda po buspasie […]

  4. […] Nieuprawniona jazda po buspasie […]

  5. […] Nieuprawniona jazda po buspasie […]

Pozostaw komentarz