Nieuprawniona jazda po buspasie

Tzw. buspasy powstały w dużych, zatłoczonych miastach w celu ułatwienia pojazdom komunikacji publicznej sprawniejszego przemieszczania się zakorkowanymi ulicami. Wszak jest w tym rozumowaniu dużo sensu. O ile w jednym samochodzie najczęściej podróżuje 1-2 osoby, to w autobusie komunikacji miejskiej może już ich być 100 i więcej. Przemieszanie tak dużej grupy ludzi od przystanku do przystanku zostało uznane za priorytetowe. Aby, zapewnić autobusowi komunikacji zbiorowej bezproblemowy przejazd wydzielono tam, gdzie jest to możliwe, na szczególnie uczęszczanych przez samochody odcinakach dróg specjalne pasy i wyłączono z ich użytkowania pojazdy prywatne.

§ 91. Ust. 1. Znak P-22 „BUS” oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
Znak drogowy D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów”

Buspasy zostały oznakowane w doskonale widoczny sposób znakami drogowymi poziomymi i pionowymi. Jest to w tym wypadku szczególnie istotne i ma ograniczyć liczbę kierowców, którzy „omyłkowo” poruszają się nieprzeznaczonym dla nich pasem ruchu. Oznaczenie poziome składa się ze znaku P-22 „BUS”, którego nie sposób jest nie zauważyć. Natomiast, znaki pionowe, to znaki informacyjne: D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” i D-12 „pas ruchu dla autobusów”. Pod znakami umieszczone są zazwyczaj tablice z ewentualną informacją dot. dni i godzin, w których pas ruchu dostępny jest jedynie dla pojazdów wykonujących przewóz osób.

Źródło: Youtube.com / Kanał: 17luty1983

Do ruchu pasem mogą być dopuszczone pojazdy inne niż komunikacji publicznej, ale musi to być uwzględnione w występującym oznakowaniu – napisy na pasie odnoszące się do uprawnionych pojazdów, np. MTON (Miejski Transport Osób Niepełnosprawnych), czy TAXI.

Właściciele pojazdów prywatnych, którzy celem ominięcia występujących utrudnień w ruchu, zdecydują się na jazdę buspasem zostaną ukarani mandatem stuzłotowym i pięcioma punktami karnymi.

Przejdź na stronę 2.


przez

Tagi:

Komentarze

5 odpowiedzi na „Nieuprawniona jazda po buspasie”

%d bloggers like this: