Parkowanie na przystanku autobusowym

Przystanki autobusowe i tramwajowe są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników transportu publicznego, a zatrzymywanie się na nich innych pojazdów może być niebezpieczne dla pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego.

Zakaz zatrzymywania się na przystanku oznacza, że nie można zatrzymać pojazdu w odległości mniejszej niż 15 metrów od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek autobusowy.

Przystanek – miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Dotyczy to nie tylko przystanków autobusowych, ale także trolejbusowych i tramwajowych oznaczonych odpowiednio znakami D-15 „przystanek autobusowy”, D-16 „przystanek trolejbusowy”, D-17 „przystanek tramwajowy”. Zakaz zatrzymania ma zapewnić środkom transportu publicznego swobodny dostęp do przystanku celem zabrania pasażerów nawet w najbardziej zatłoczonych centrach miast. Jest to również istotne ze względu na bezpieczeństwo pasażerów wysiadających i wsiadających do autobusu.

Autobus – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Natomiast w przypadku, gdy przystanek autobusowy jest z zatoką, kierowcy nie mogą zatrzymać swoich samochodów na całej jej długości, nie mówiąc już o pozostawieniu tam pojazdów na dłużej.

Nieuważni kierowcy zostaną ukarani mandatem karnym w wysokości 100 zł, a dodatkowo 1 punktem karnym.

Przejdź na stronę 2.


Opublikowano

w

przez

Komentarze