Parkowanie na przystanku autobusowym

Przystanki autobusowe i tramwajowe są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników transportu publicznego, a zatrzymywanie się na nich innych pojazdów może być niebezpieczne dla pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego.

Zakaz zatrzymywania się na przystanku oznacza, że nie można zatrzymać pojazdu w odległości mniejszej niż 15 metrów od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek autobusowy.

Przystanek – miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Dotyczy to nie tylko przystanków autobusowych, ale także trolejbusowych i tramwajowych oznaczonych odpowiednio znakami D-15 „przystanek autobusowy”, D-16 „przystanek trolejbusowy”, D-17 „przystanek tramwajowy”. Zakaz zatrzymania ma zapewnić środkom transportu publicznego swobodny dostęp do przystanku celem zabrania pasażerów nawet w najbardziej zatłoczonych centrach miast. Jest to również istotne ze względu na bezpieczeństwo pasażerów wysiadających i wsiadających do autobusu.

Autobus – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Natomiast w przypadku, gdy przystanek autobusowy jest z zatoką, kierowcy nie mogą zatrzymać swoich samochodów na całej jej długości, nie mówiąc już o pozostawieniu tam pojazdów na dłużej.

Nieuważni kierowcy zostaną ukarani mandatem karnym w wysokości 100 zł, a dodatkowo 1 punktem karnym.


Wykroczenie

Zatrzymanie w odległości mniejszej niż 15 m od słupka oznaczającego przystanek.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 49. Ust. 1. Pkt 9. Zabrania się zatrzymania pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

H 28

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Parkowanie na linii przystankowej
Parkowanie na chodniku z dala od krawędzi jezdni
Niewyłączenie silnika podczas postoju pojazdu
Zakaz zatrzymania w tunelu
Przejazd na czerwonym świetle

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Komentarze

2 odpowiedzi na „Parkowanie na przystanku autobusowym”

  1. […] Parkowanie na przystanku autobusowym […]

Pozostaw komentarz