Nieustąpienie pierwszeństwa przy wyjeździe z drogi wewnętrznej

Dla wielu kierowców, to co za chwilę zostanie tutaj napisane, stanowi w chwili obecnej wiedzę niejasną i niezrozumiałą. W rzeczywistości jest banalnie proste. Niestety, czasami oczywiste oczywistości trzeba powtarzać raz za razem, aby dotarły do wszystkich bez wyjątku i przez wszystkich były stosowane. Pozwoli to uniknąć na drodze niebezpiecznych nieporozumień i spowodowanych przez nie kolizji.

Rzecz podstawowa – nie wszystkie przecięcia dróg są skrzyżowaniami.

Definicja skrzyżowania zawarta w Prawie o Ruchu Drogowym brzmi następująco:

Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Wynika z niej jasno, że przecięcie drogi wewnętrznej z drogą publiczną NIE STANOWI SKRZYŻOWANIA. Co z tego wynika? Rzecz najważniejsza dla naszego bezpieczeństwa – wyjeżdżając z drogi wewnętrznej na drogę publiczną jesteśmy zobligowani do ustąpienia pierwszeństwa wszystkim poruszającym się pojazdom, które się na niej znajdują. Niezależnie czy są z naszej prawej, czy lewej strony.

Ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

W przypadku przecięcia drogi publicznej z drogą wewnętrzną nie obowiązuje zasada prawej ręki mówiąca, że musimy przepuścić pojazd znajdujący się po naszej prawej stronie. Analogicznie, że mamy pierwszeństwo, jeżeli to my jesteśmy po prawej stronie. Ta zasada dotyczy tylko i wyłącznie dróg publicznych i skrzyżowań o ruchu równorzędnym nieoznaczonych dodatkowymi znakami drogowymi.

Art. 8. Ust. 1. Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Oczywiście, sprawę ułatwiłby znany wszystkim znak drogowy A-7 „ustąp pierwszeństwa” ustawiony przy wylocie drogi wewnętrznej na drogę publiczną, ale ponieważ go nie ma musi wystarczyć sam znak informacyjny D-47 „koniec drogi wewnętrznej”. Widząc go, każdy kierujący pojazdem włączającym się do ruchu powinien wiedzieć, jak ma się zachować – USTĄPIĆ PIERWSZEŃSTWA.


Wykroczenie

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 17. Ust. 2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.Kodeks wykroczeń

Art. 90. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 300 zł

Punkty karne

5 punktów karnych

Kod

D07


Zobacz także

Nieustąpienie pierwszeństwa przy wyjeździe ze strefy zamieszkania
Parkowanie na przystanku autobusowym
Znak B-35 lub B-36 z tabliczką T-24 odholowanie na koszt właściciela
Znak B-2 zakaz wjazdu
Znak B-35 zakaz postoju

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Nieustąpienie pierwszeństwa przy wyjeździe z drogi wewnętrznej”

  1. […] Nieustąpienie pierwszeństwa przy wyjeździe z drogi wewnętrznej […]

Pozostaw komentarz