Nieustąpienie pierwszeństwa przy wyjeździe ze strefy zamieszkania

Dla wielu kierowców, to co za chwilę zostanie tutaj napisane, stanowi w chwili obecnej wiedzę niejasną i niezrozumiałą. W rzeczywistości jest banalnie proste. Niestety, czasami oczywiste oczywistości trzeba powtarzać raz za razem, aby dotarły do wszystkich bez wyjątku i przez wszystkich były stosowane. Pozwoli to uniknąć na drodze niebezpiecznych nieporozumień i spowodowanych przez nie kolizji.

Rzecz podstawowa – nie wszystkie przecięcia dróg są skrzyżowaniami.

Definicja skrzyżowania zawarta w Prawie o Ruchu Drogowym brzmi następująco:

Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Strefa zamieszkania, to szczególny rodzaj obszaru, gdzie piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami. W przypadku przecięcia drogi publicznej z drogą prowadzącą ze strefy zamieszkania nie obowiązuje zasada prawej ręki mówiąca, że musimy przepuścić pojazd znajdujący się po naszej prawej stronie. Analogicznie, że mamy pierwszeństwo, jeżeli to my jesteśmy po prawej stronie. Ta zasada dotyczy tylko i wyłącznie dróg publicznych i skrzyżowań o ruchu równorzędnym nieoznaczonych dodatkowymi znakami drogowymi.

Strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

W przypadku strefy zamieszkania, wjeżdżając z niej na drogę publiczną rzeczą najważniejszą dla naszego bezpieczeństwa jest ustąpienie pierwszeństwa wszystkim poruszającym się pojazdom, które się na niej znajdują. Niezależnie czy są z naszej prawej, czy lewej strony.

Oczywiście, sprawę ułatwiłby znany wszystkim znak drogowy A-7 „ustąp pierwszeństwa” ustawiony przy wylocie ze strefy zamieszkania na drogę publiczną, ale ponieważ go nie ma musi wystarczyć sam znak informacyjny D-41 „koniec strefy zamieszkania”. Widząc go, każdy kierujący pojazdem włączającym się do ruchu powinien wiedzieć, jak ma się zachować – USTĄPIĆ PIERWSZEŃSTWA.

Ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Wykroczenie

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 17. Ust. 2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 90. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 300 zł

Punkty karne

5 punktów karnych

Kod

D07


Zobacz także

Nieustąpienie pierwszeństwa przy wyjeździe z drogi wewnętrznej
Strefa zamieszkania
Postój w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym
Jazda rowerem po chodniku
Jakie są opłaty za odholowanie pojazdów i kto je ustala

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

4 odpowiedzi na „Nieustąpienie pierwszeństwa przy wyjeździe ze strefy zamieszkania”

  1. […] Nieustąpienie pierwszeństwa przy wyjeździe ze strefy zamieszkania […]

  2. […] Nieustąpienie pierwszeństwa przy wyjeździe ze strefy zamieszkania […]

  3. […] Nieustąpienie pierwszeństwa przy wyjeździe ze strefy zamieszkania […]

  4. […] Nieustąpienie pierwszeństwa przy wyjeździe ze strefy zamieszkania […]

Pozostaw komentarz