Zakaz postoju przed i za przejazdem kolejowym

Rzecz, o której wiedzą nieliczni, a która również stanowi wykroczenie w ruchu drogowym. Zakaz postoju przed przejazdem kolejowym został wprowadzony ze względów bezpieczeństwa i drożności przejazdu w miejscu wymagającym od kierowców zachowania szczególnej ostrożności.

Zakaz obowiązuje przed i za przejazdem kolejowym w odległości wyznaczonej przez słupek wskaźnikowy z jedną kreską, który należy do kategorii dodatkowych znaków pionowych spotykanych wyłącznie przed przejazdami kolejowymi. Słupek występuje w dwóch wersjach G-1c – umieszczany po prawej stronie jezdni przed przejazdem kolejowym oraz G-1f – umieszczany po lewej stronie jezdni przed przejazdem kolejowym.

Niezastosowanie się do zakazu postoju skutkuje mandatem karnym w wysokości 100 zł i 1 punktem karnym.


Wykroczenie

Naruszenie zakazu postoju przed i za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 49. Ust. 2. Pkt. 3. Zabrania się postoju przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

H04


Zobacz także

Spożywanie i usiłowanie spożycia alkoholu w miejscu publicznym
Przejazd rowerem po przejściu dla pieszych
Przeklinanie w miejscu publicznym
Uprawnienia Straży Miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego
Postój w strefie zamieszkania poza miejscem wyznaczonym

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

5 odpowiedzi na „Zakaz postoju przed i za przejazdem kolejowym”

  1. […] Zakaz postoju przed i za przejazdem kolejowym […]

  2. […] Zakaz postoju przed i za przejazdem kolejowym […]

  3. […] Zakaz postoju przed i za przejazdem kolejowym […]

  4. […] Zakaz postoju przed i za przejazdem kolejowym […]

  5. […] Zakaz postoju przed i za przejazdem kolejowym […]

Pozostaw komentarz