Samochody na chodnik – piesi, won, na jezdnię!

W miastach na całym świecie, niezależnie od kultury, języka czy tradycji, kierowcy często zdają się traktować swoje samochody jako swoje królestwa. Wprowadzają oni zasady, które w wielu przypadkach przez pozostałych użytkowników drogi. Takie zachowanie jest szczególnie zauważalne w zatłoczonych obszarach miejskich i ma negatywne konsekwencje zarówno dla bezpieczeństwa pieszych, jak i ogólnego funkcjonowania miasta.

Pierwszym i jednym z najważniejszych aspektów tego problemu jest parkowanie na chodnikach. Kierowcy często parkują swoje pojazdy na chodnikach, nie zastanawiając się nad konsekwencjami takiego postępowania. Jest to nie tylko nielegalne w większości miejsc, ale także niesprawiedliwe wobec pieszych. Chodniki są przeznaczone dla pieszych, w tym osób niepełnosprawnych, rodziców z wózkami dziecięcymi oraz starszych obywateli. Parkowanie samochodów na chodnikach często zmusza te grupy do przechodzenia na jezdnię i omijania parkujących tam aut, co niesie ze sobą ryzyko wypadków i obrażeń.

Droga dla pieszych – drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

W szczególności kobiety z dziećmi często są narażone na niebezpieczeństwo w wyniku parkowania na chodnikach. Kiedy chodnik jest zablokowany przez samochody, matki z wózkami i małymi dziećmi muszą podejmować ryzyko przechodzenia na jezdnię. To nie tylko stwarza zagrożenie dla ich zdrowia i życia, ale także sprawia, że uczestnictwo w życiu miejskim staje się utrudnione. Kierowcy, którzy zbyt lekceważą przepisy dotyczące parkowania, nie zdają sobie sprawy, jakie trudności i niebezpieczeństwa stwarzają dla innych mieszkańców miasta.

Chodnik – część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Rozwiązaniem tego problemu jest surowsze egzekwowanie przepisów dotyczących parkowania, a także edukacja kierowców na temat konsekwencji ich zachowań. To również wymaga inwestycji w infrastrukturę miejską, taką jak odpowiednie miejsca parkingowe i chodniki dostosowane do potrzeb wszystkich mieszkańców. Istotne jest, aby miasta tworzyły przestrzenie bardziej przyjazne dla pieszych i bardziej ludzkie, w których samochody nie dominują nad ludźmi.

Pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i nie wykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające ruch, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Warto podkreślić, że wspólne przestrzenie miejskie powinny sprzyjać współpracy i szacunkowi między wszystkimi użytkownikami dróg. To zadanie, które wymaga zaangażowania całego społeczeństwa, aby tworzyć miejsca, w których piesi, kierowcy i rowerzyści mogą współistnieć w harmonii.

Podsumowując, kierowcy powinni zrozumieć, że miasto jest wspólną przestrzenią dla wszystkich jego mieszkańców, nie tylko tych zmotoryzowanych. Parkowanie na chodnikach i ignorowanie potrzeb pieszych to nie tylko wyraz egoizmu, ale również poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i jakości życia w mieście. Wspólna świadomość i współpraca są kluczem do rozwiązania tego problemu i tworzenia bardziej przyjaznych i bezpiecznych miast dla wszystkich.


Wykroczenie

Parkowanie na chodniku bez pozostawienia minimum 1,5 m przejścia dla pieszych.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 47. Ust. 1. Pkt. 2. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem, że szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych;

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

1 punkt karny

Kod

H 28


Zobacz także

Parkowanie na chodniku bez pozostawienia przejścia pieszym
Dziecko na rowerku na drodze dla rowerów
Agresja na drodze
Znak B-25 „zakaz wyprzedzania”
Samowolne umieszczanie znaków

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi:

Komentarze

4 odpowiedzi na „Samochody na chodnik – piesi, won, na jezdnię!”

  1. […] Samochody na chodnik – piesi, won, na jezdnię! […]

  2. […] Samochody na chodnik – piesi, won, na jezdnię! […]

  3. […] Samochody na chodnik – piesi, won, na jezdnię! […]

Pozostaw komentarz