Odholowanie za postój na przejściu dla pieszych

Przejścia dla pieszych są miejscami przeznaczonymi do bezpiecznego przekraczania ulic, jednak ich bezpieczeństwo zależy od wielu czynników. W wielu przypadkach, przejścia te są uznawane za punkty szczególnie narażone na potencjalne niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Często wynika to z niewłaściwego przestrzegania zasad ruchu zarówno przez kierowców, jak i pieszych. Prędkość pojazdów w okolicach przejść oraz nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu przez kierowców mogą stanowić realne zagrożenie. Dodatkowo, czynniki takie jak nieodpowiednia widoczność, nieprawidłowe oznakowanie czy oświetlenie mogą dodatkowo zwiększać ryzyko wypadków na przejściach.

Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy mogą istotnie wpływać na bezpieczeństwo pieszych na przejściu. Pojazdy zbyt blisko przejścia dla pieszych lub nawet na przejściu mogą ograniczać widoczność zarówno kierowcom, jak i pieszym. Ograniczona widoczność utrudnia kierowcom odpowiednie zareagowanie na zbliżających się pieszych. To może prowadzić do sytuacji, w których pieszy i kierowca nie są w stanie wzajemnie dostrzec się na czas.

Przepisy ruchu drogowego określają konkretną odległość, w jakiej pojazdy powinny znajdować się od przejść dla pieszych. W Polsce, zatrzymanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych jest wykroczeniem. Zgodnie z Kodeksem Drogowym, takie naruszenie przepisów może być karane mandatem w wysokości od 100 do 300 złotych i wiązać się z nałożeniem 5 punktów karnych.

Art. 130a. Ust. 1. Pkt. 1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Jeśli pojazd jest pozostawiony na przejściu dla pieszych lub w sposób, który realnie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, istnieje możliwość odholowania tego pojazdu. W takim przypadku kierowca może być obciążony dodatkowymi wysokimi kosztami związanymi z odholowaniem i przechowywaniem pojazdu na parkingu. Popełniający takie wykroczenie kierowca nie powinien być tym faktem zdziwiony.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do zakazu zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych / w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 49. Ust. 1. Pkt. 2. Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca podlega karze grzywny w wysokości od 100 zł do 300 zł

Punkty karne

5 punktów karnych

Kod

C 18


Zobacz także

Zmiana opłat za odholowanie pojazdu w 2024 roku
Postój w miejscu utrudniającym dostęp lub wyjazd innego pojazdu
Samochody na chodnik – piesi, won, na jezdnię!
Przewożenie motocyklem pasażera bez kasku
„Złota zasada” w ruchu drogowym

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


przez

Komentarze

2 odpowiedzi na „Odholowanie za postój na przejściu dla pieszych”

  1. […] Odholowanie za postój na przejściu dla pieszych […]

  2. […] Odholowanie za postój na przejściu dla pieszych […]

Pozostaw komentarz