Przewożenie motocyklem pasażera bez kasku

Zgodnie z polskim prawem, noszenie kasku jest obowiązkowe zarówno dla kierowcy motocykla, jak i dla pasażera. Dotyczy to zarówno jazdy po drogach publicznych, jak i na terenach prywatnych. Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu ochronę głowy w przypadku ewentualnego wypadku.

Noszenie kasku podczas jazdy motocyklem jest niezwykle ważne i może skutecznie chronić i zmniejszać ryzyko poważnego urazu głowy. Kask jest zaprojektowany tak, aby chronić głowę przed urazami w przypadku upadku, kolizji lub innych nieszczęśliwych zdarzeń podczas jazdy motocyklem.

Warto jednak pamiętać, że kask nie jest gwarancją całkowitego uniknięcia urazów głowy. Jest to jednak niezwykle istotny element ochrony i może znacząco zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń w przypadku wypadku motocyklowego. Dlatego stosowanie kasku o odpowiednim standardzie i odpowiedniej jakości podczas jazdy motocyklem jest obowiązkowe – dla kierującego i pasażera.


Wykroczenie

Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 45. Ust. 2. Pkt. 3. Kierującemu pojazdem zabrania się przewożenia pasażera w sposób niezgodny z art. 40 ust. 1.

Art. 40. Ust. 1. Kierujący motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

5 punktów karnych

Kod

J 04

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Jazda na motocyklu bez kasku
Znak B-4 zakaz wjazdu motocykli
Jazda na rowerze bez kasku
Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości
Zakaz kąpieli w miejscu niedozwolonym

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

, ,

przez

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Przewożenie motocyklem pasażera bez kasku”

  1. […] Przewożenie motocyklem pasażera bez kasku […]

Pozostaw komentarz