Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości

Życie w czystych i cichych miastach jest ważne dla zdrowia i dobrego samopoczucia ich mieszkańców. Samochody powodują wzrost hałasu i zwiększoną emisję spalin. Silniki samochodów emitują hałas, który może być uciążliwy dla mieszkańców i powodować stres i bezsenność. Ponadto, samochody wytwarzają duże ilości spalin, które zanieczyszczają powietrze i powodują zwiększone ryzyko chorób związanych z układem oddechowym i układem krążenia.

Wszyscy powinni dążyć do tego, aby korzystając z samochodu nie powodować nadmiernego hałasu i emisji spalin. Każdy kierujący może przyczynić się do poprawy jakości powietrza i redukcji hałasu poprzez:

  • Kontrolowanie prędkości jazdy, co pozwala na zmniejszenie hałas i emisję spalin.
  • Regularne serwisowanie samochodu, aby zapewnić jego sprawność i efektywność paliwową.
  • Wybieranie samochodów o niższej emisji spalin, takich jak samochody elektryczne lub hybrydowe.

Przepis ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczący zakazu używania pojazdu w sposób powodujący nadmierną emisję spalin, ustala ograniczenia dotyczące kierowania lub używania samochodu w sposób powodujący nadmierny hałas lub emisję spalin. W praktyce można uznać, że następujące zachowania sprzyjają powodowaniu nadmiernej ilości spalin lub hałasu:

  • Nieodpowiednie korzystanie z przyspieszenia, np. agresywne przyspieszanie i hamowanie.
  • Używanie samochodu z niesprawnymi elementami, takimi jak niedziałające tłumiki.
  • Korzystanie z samochodu z nieodpowiednio wyregulowanymi parametrami, takimi jak nieodpowiednio ustawione luzy zaworowe, co może prowadzić do wzrostu emisji spalin.
  • Korzystanie z samochodu zatankowanego nieodpowiednim paliwem.
  • Udział w samochodowych wyścigach ulicznych.
  • Popularne wśród młodych kierowców „kręcenie bączków” na parkingu przed supermarketem.

W praktyce decyzja o tym, czy kierowca popełnił naruszył Art. 60. Ust. 2. Pkt. 2. Ustawy Prawo o ruchu drogowym, będzie podejmowana przez policjanta na podstawie jego subiektywnej oceny. Policjant będzie musiał ustalić, czy kierowca kierował pojazdem w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin lub hałasem, i w razie potrzeby wydać decyzję o nałożeniu kary.

Należy jednak pamiętać, że subiektywna ocena policjanta musi być oparta na obiektywnych kryteriach, takich jak przepisy i normy dotyczące hałasu i emisji spalin. Dlatego też ważne jest, aby policjanci byli odpowiednio wykształceni i przeszkoleni w zakresie pomiaru hałasu i emisji spalin oraz stosowania odpowiednich przepisów. W ten sposób można zapewnić, że decyzje będą podejmowane w sposób obiektywny i zgodny z prawem.


Wykroczenie

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 60. Ust. 2. Pkt. 2. Zabrania się kierującemu używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości nie wyższej niż 300 zł

Punkty karne

brak

Kod

brak

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych
Samowolne umieszczanie znaków
Znak nakazu C-12 ruch okrężny
Przepisy dotyczące zakładania blokady na koło
P-19 linia wyznaczająca pas postojowy

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości”

  1. […] Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości […]

Pozostaw komentarz