Parkowanie na postoju TAXI

Bardzo często zdarza się, że widząc wolną przestrzeń przy jezdni, kierowcy w pośpiechu parkują tam swój samochód nie sprawdzając obowiązujących w tym miejscu pobliskich znaków drogowych. A może się tak zdarzyć, że zaparkowali w miejscu obowiązywania znaku D-19, czyli na postoju przeznaczonym dla taksówek.

Taksówka – pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za opłatą ustaloną na podstawie:
a) taksometru albo
b) aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Postój dla taksówek jest zazwyczaj oznaczony dwoma znakami, D-19 – wyznaczającym początek postoju i znakiem D-20, który oznacza koniec miejsca przeznaczonego na postój. Warto zaznaczyć, iż mogą tam parkować wyłącznie taksówki do przewozu osób, z wyłączeniem taksówek zajętych. Powyższe znaki nie dotyczą taksówek bagażowych, które jeszcze w dalszym ciągu zdarza się spotkać, a których miejsca postojowe oznaczone jest innymi znakami.

W sytuacji, kiedy znak D-20 oznaczający zakończenie postoju taksówek nie został umieszczony, przyjmuje się, że postój kończy się w odległości maksymalnie 20 metrów przed znakiem D-19. Przed znakiem, czyli frontową stroną tego znaku. W takim przypadku należy zdwoić czujność, bo może się okazać, że nasz samochód stoi zbyt blisko znaku D-19.

Grzywna w postaci mandatu karnego, za niezastosowanie się do znaku D-19, została ustalona na kwotę 100 zł i 1 punkt karny.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do znaku D-19 „postój taksówek”.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 53. Ust. 1. Znak D-19 „postój taksówek” oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek, z wyjątkiem taksówek zajętych.

Ust. 2. Znak D-20 „koniec postoju taksówek” oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

C 20

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Ochrona wizerunku i danych osobowych funkcjonariusza
Nieobyczajny wybryk
Żebranie
Znak B-25 „zakaz wyprzedzania”
Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Komentarze

Pozostaw komentarz