Nieobyczajny wybryk

Wykroczenie polegające na nieobyczajnym wybryku oznacza jakiekolwiek zachowanie, które jest uznawane za nieodpowiednie, niestosowne lub obraźliwe w danym środowisku. Definicja nieobyczajnego wybryku jest bardzo szeroka i może obejmować różnego rodzaju działania, takie jak:

  • Publiczne zachowanie się w sposób obraźliwy lub wulgarny, np. krzyczenie obscenicznych okrzyków lub wyświetlanie nieodpowiednich treści na nośnikach elektronicznych
  • Nieodpowiednie zachowanie w miejscach publicznych, takich jak parki, plaże itp., np. publiczne pijaństwo, bójki, nieodpowiednie zachowanie seksualne
  • Zachowanie się w sposób, który jest uważany za godzący w dobre obyczaje, np. zachowanie się w sposób seksistowski, rasistowski, homofobiczny
  • Zachowanie się w sposób, który jest uważany za nieodpowiedni w danym kontekście, np. w kościele, bibliotece, itp.
  • Zwracanie uwagi na innych ludzi w sposób nieodpowiedni, np. bezwiedne przeszkadzanie, natarczywe zachowanie

Należy pamiętać, że nieobyczajny wybryk to pojęcie subiektywne i zależy od opinii osoby, która jest zaniepokojona zachowaniem oraz ewentualnie istniejących przepisów.

Nieobyczajny wybryk może nastąpić w miejscu publicznym. Miejsca publiczne to miejsca dostępne dla wszystkich, takie jak ulice, place, parki, skwery, komunikacja miejska, budynki użyteczności publicznej i inne. W takich miejscach, osoby powinny zachowywać się w sposób odpowiedni dla danego środowiska i nie powinny przeszkadzać innym lub godzić w dobre obyczaje.

Definicję miejsca publicznego podał w swoim orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny:

Działanie „w miejscu publicznym” musi być podjęte w przestrzeni dostępnej dla ogółu, do której nieograniczony dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi. Przykładowo, miejscem publicznym są: ulica, plac, park, sklep czy obiekt użyteczności publicznej (dworzec, urząd). Wskazuje się ponadto w literaturze, że miejscem publicznym jest również takie, do którego można wejść za okazaniem biletu czy karty wstępu − np. teatr, kino, stadion sportowy. Trybunał Konstytucyjny wskazał też, w przywołanym już wyroku o sygn. SK 70/13, że miejsce publiczne to „miejsce dostępne dla nieograniczonego kręgu podmiotów, chociażby w chwili zachowania sprawcy nikt poza nim samym tam się nie znajdował”.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2015 r. (sygn. K 28/13)

Wykroczenie

Publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 140. Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 50 zł do 100 zł

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Przeklinanie w miejscu publicznym
Umieszczanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym
Niezatrzymanie się na sygnał policjanta
Jazda rowerem bez światełek
Obowiązek sprzątania kupy po swoim psie

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz