Znak B-4 zakaz wjazdu motocykli

Motocykle są popularnym środkiem transportu, szczególnie w miastach, gdzie umożliwiają łatwe poruszanie się w zakorkowanym ruchu ulicznym. Jednak nie zawsze są one odpowiednie do wszystkich rodzajów dróg. Znak B-4 „zakaz wjazdu motocykli” jest używany w miejscach, gdzie wjazd motocykli jest zabroniony ze względu na bezpieczeństwo, ograniczenia ruchu lub inne czynniki.

Istnieje wiele powodów, dla których motocykle mogą być zakazane na określonym odcinku drogi. Jednym z nich może być obawa przed zwiększeniem ryzyka wypadków lub kolizji. Często są to odcinki dróg o wysokim natężeniu ruchu lub o ograniczonej widoczności, gdzie manewrowanie motocyklem może być trudne lub niebezpieczne dla kierowcy i innych uczestników ruchu.

Motocykl – pojazd samochodowy dwukołowy kategorii L3e albo dwukołowy z bocznym wózkiem kategorii L4e, albo trójkołowy kategorii L5e o symetrycznym rozmieszczeniu kół, spełniający kryteria klasyfikacji dla pojazdów odpowiednio dla kategorii L3e albo L4e, albo L5e, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, z późn. zm.2)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Znak zakazu B-4 „zakaz wjazdu motocykli” może być również stosowany w miejscach, gdzie pożądane jest ograniczenie hałasu wytwarzanego przez motocykle. Często takie zakazy są wprowadzane w obszarach rekreacyjnych, parkach narodowych, obszarach mieszkalnych lub innych miejscach, gdzie cisza i spokój są ważne dla zachowania jakości środowiska lub komfortu mieszkańców.

Znak B-4 jest ważnym środkiem komunikacji dla kierowców i motocyklistów. Informuje o zakazie wjazdu motocykli na dany odcinek drogi i obowiązkiem motocyklistów jest przestrzeganie tego zakazu. Jego naruszenie może prowadzić do mandatu lub innych konsekwencji prawnych.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do znaku B-4 „zakaz wjazdu motocykli”.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 18. Ust. 3. Znak B-4 „zakaz wjazdu motocykli” oznacza zakaz ruchu motocykli.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 250 zł.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

3 punkty karne

Kod

C 14

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Naruszenie obowiązku jazdy prawostronnej
Zakłócanie spokoju i porządku
Prace na drodze a znaki drogowe
Parkowanie przy skrzyżowaniu
Niezatrzymanie się na sygnał policjanta

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi:

Komentarze

6 odpowiedzi na „Znak B-4 zakaz wjazdu motocykli”

  1. […] Znak B-4 zakaz wjazdu motocykli […]

  2. […] Znak B-4 zakaz wjazdu motocykli […]

  3. […] Znak B-4 zakaz wjazdu motocykli […]

  4. […] Znak B-4 zakaz wjazdu motocykli […]

Pozostaw komentarz